Categories
Без категория

Анализ на конкурентоспособността

Защо анализ на конкурентоспособността? Какво би ни дал той?

Както всички знаем, света се намира във финансова криза, НО това не е нещото, заради което е необходим анализ на конкурентоспособността на нашия бизнес.

Информацията за нашите преки конкуренти, мястото и относителният ни дял, което заемаме на нашите пазари, възможността за покоряване на нови такива, това е нещото, което използвано правилно ще предпази нашата фирма от криза.

ХХI век е векът на високите технологии, векът на информацията – стока и предимство, на знанието. Ето защо се нуждаем от анализ на конкурентоспособността ни. Този анализ ще ни даде информация:

–         за влиянието, нашето и това на конкурентите ни, на установения пазар

–         за силните страни на нашите стоки, услуги, продукти (конкурентните ни предимства)

–         за слабостите в стратегиите и продуктите на преките ни конкуренти (респективно техните силни страни)

–         за нашите собствени слабости, които с подходящото повлияване, на база правилните изводи, ще можем да превърнем от дефекти в ефекти

–         за възможностите и пазарните ниши, които се откриват

–         за възможностите на нашата фирма да се приспособява към промените в конюнктура, пазар, среда

–         за заплахите и подводните камъни, които ни очакват в силно конкурентната среда, в която се развиваме.

Разбира се, за да ни бъде полезна тази информация, анализът трябва да е разработен въз основа на реални, достоверни данни! След това трябва да се направят правилните заключения и да се предприемат действия към постигане на желаната и ясно аргументирана цел. Това би довело, не просто към излизане от криза или оцеляване, а към едно добро, устойчиво развитие и печалба.