За блога

TheSolomonGeorgio.com – С обхвата на – е директория за статии.

Искате да публикувате Ваша статия тук, изпратете ни я на адрес thesolomongeorgio at mail.bg .

Условия статията да бъде публикувана:

  • Уникално съдържание
  • Минимално съдържание от 300 думи
  • Статията трябва да е на български
  • Максимум 2(две) изходящи връзки
  • Да не съдържа – порнографско съдържание, реклама на забранени стоки, услуги и софтуер

TheSolomonGeorgio.com – не дава гаранции за информацията на уебсайта, включително гаранции за точност, рентабилност или актуалност.

TheSolomonGeorgio.com – не гарантира непрекъснат достъп до сайта.

При никакви условия ползващите сайта или авторите на статии нямат право да предявяват искове или претенции към TheSolomonGeorgio.com.

TheSolomonGeorgio.com – не поема отговорност за пропуснати ползи и/или нанесени вреди в следствие употребата на сайта.

TheSolomonGeorgio.com си запазва правото на отказ за добавяне на статия.