Categories
Без категория

Prestashop – Оптимизация на скоростта на зареждане

Разглеждания пример е за версия 1.4.3 , при другите версии е почти аналогичен процеса. Admin – Preferences – Performance се настройва в следния ред: Smarty Force compile: НЕ Cache: ДА CCC (Combine, Compress and Cache) тук не се правят промени всичко се оставя както е по подразбиране Media servers (used only with CCC) тук не […]