Categories
Без категория

Бързи кредити за фирмата: Застраховки и такси

Използването на удобни и лесни за получаване и усвояване бързи кредити в някои специфични случаи може да се окаже спасително въже за нашия малък бизнес, за да съумеем да се справим с повишените проблеми, които бизнеса като цяло изпитва в контекста на настоящата световна икономическа криза и перманентната такава у нас.

Често за малкия бизнес е необходимо да се покрият различни застраховки и такси, асоциирани с наетите служители. Друг типичен пример са застраховките на фирмени автомобили. В текущата финансова ситуация в страната може обаче да се окаже, че това е разход, който не е лесно да покрием. С помощта на използването на бързи кредити можем да реагираме адекватно и да не се лишаваме от нещата, които са важни за нашия бизнес.

Държим да подчертаем, че все бързите кредити, отпускани от небанкови кредитни институции са относително малки по своя обем. Те най-често варират между 100 и 2000 лева, като това зависи от конкретната избрана фирма за спешни заеми. Размера на отпусканите пари на заем е такъв, тъй като самите компании поемат изключително висок риск при отпускането на кредити само срещу лична карта, като и малко по-високите лихви са провокирани от този показател.

Погасителните планове също не са особено дългосрочни, като причините са приблизително идентични с тези, формиращи максималния обем отпускани средства при бързите кредити. Най-често предлаганите срокове, за които можете да получите бърз заем са от няколко дни до 1-2 години.

Макар на пръв поглед използването на бързи кредити да не е много приложимо в областта на фирмените финанси, то такова съществува при дребния и микро бизнес. Благодарение на тях едно семейно предприятие например може да се задържи в бизнеса дори в тежък месец, когато поръчките и плащанията са сведени до минимум. Изключително използван е подобен вариант, когато говорим за сезонен бизнес, а както знаем у нас, той не е никак рядка инициатива.