Categories
Без категория

Вечното тайнство на пирамидите

В Египет продължават да сe откриват комплекси, съдържащи необичайни групи насипи , които са с интересни характеристики. Възможно е тези два комплекса  да са така наречените изгубени пирамиди.На деветнадесет  километра от град Абу Сидхум , около  района в горната част на Египет, на брега на река Нил са намерени цели  4 диги, на всяка една от тях има триъгълно плато. Най-големите  2  насипа са широки  приблизително 75 м, като  по-малките са с обиколка от близо 120 м.

При  детайлното им  анализиране на формите се вижда, че  дигите имат плосък връх както и триъгълна форма, която  с времето е повредена.Възможните  пирамиди са отдалечени една  от друга на 150 километра.Интересно е да се знае, че при тях, цветът на насипа е тъмен , подобен на стените на Димая, направени от камъни и кал, както твърдят и смятат много археолози.Какво ли би било да тръгнем на една незабравима екскурзия  в Египет, за да видим от близо всичко това.Много учените са на мнение, че с помощта на специални инфрачервени лъчи ще могат да се види реалната  големина на комплекса, и да се  разберат дали те са действително са пирамиди.
С помощта на програмата Google Earth са направени снимки на Земята и по точно на този комплекс. Като на изображенията на тази територия, ясно се виждат обекти, които са  с необичайна форма.Тези важни  предположенията ако се окажат истина,  това съоръжение може да се стане цели 3  пъти по-голямо от Хеопсовата пирамида, намираща се  в Гиза. Идеален момент да се предприеме някоя екскурзия  в Египет, задасе видят тези разкошни забележителности, които и до ден днешен остават загадка как са били строени.

Също така там могат да се видят и  3  неголеми могили, които са разположени по диагонал, точно подобно на пирамидите в Гиза.Трябва да се има предвид при екскурзия  в Египет, че основаният през III в. пр. Хр. град е малко опасан от кирпичена стена , която е с дебелина около 5 м. и височина около десет метра.