Categories
Без категория

Добрите страни на сглобяемите къщи

Висок контрол на качеството
Друго от добрите качества на този тип сгради е, че те преминават не през една, а през три контроли за качество по време на изграждането и асемблирането им. Всеки модул преминава основна инспекция преди да се изнесе от конвеира. След нов контрол на качеството от друг, независим, инспектор, преди да бъде превозен до площадката за сглобяване. И последно, изцяло готовата къща се проверява от държавния строителен контрол.

Едно от големите предимства на тия постройки е времето за построяване – обикновено между 3 и 6 месеца. Това определено намалява разходите за работници многократно и рязко намалява стойността на крайния продукт – новото ви жилище. Модулни сгради се произвеждат на 100 процента във фабрики. Така огромна част от изработката се роботизира и осъществява на автоматизирани конвеири, намалява се ръчния труд и съответно цената на крайния продукт.

Друг факт, които обуславя ниска цена на модулните сгради е ходът на изграждане на всички части във фабриката – почти лишен от излишъци и отпадъци, доста обичайни за стандартните методи на строене. Например виждали сме дървени материале използвани за кофражи по строежите, парчета плоскости от фасадна облицовка и натрушени стъкла. Всичко това е калкулирано в цената и се заплаща от купувача.

Тъй като модулите за сглобяеми къщи се изработват на поточна линия, отделните компоненти са точно изрязани, с почти никакъв остатъчен материал. Високо ефективните методи на производство са голям плюс при образуването на крайната стойност на този тип сгради.

По-кратки периоди за строеж
Когато модулите на модулните къщи се донасят на мястото за асемблиране, те са във вид с вече монтирани водоснабдителна, електро и канал за отпадъчни води. Не само това, но и прозорците, вратите и дори мебелите са вече подготвени във фабриката, както и почти всички довършителни работи – стени, под, тавани. Само трябва да притежавате предварително положена равна основа на мястото. Сглобяването може да бъде свършено от малоброен екип в кратки срокове. Не трябва в дома ви да идват поетапно всевъзможни майстори, да чупите пари и нерви покрай тях. Обикновената и не трудна инсталация е още едно добро качество на тези модулни сгради.

Ниски цени, изграждани в кратки периоди и тройно изпитвани за висококачествено изпълнение – сглобяемите сгради притежават много качества пред стандартните постройки.