Categories
Без категория

За ефективното лечение на рак най-важна е профилактиката

Нашата клиника е специализирана в извършване на профилактични прегледи като едно много добро средство за ранно диагностициране и лечение на рак. Имаме кабинети, в които всеки желаещ  може да си направи преглед при съмнение за развитие на онкологично заболяване. В клиниката ни работят много добри професионалисти,а  в определени дни прегледите се извършват и от опитни хирурзи. Цялата ни планова програма е насочена към предотвратяване развитието на онкологични заболявания и към ранно лечение на рак.

Клиниката работи съвместно и със специализирани лаборатории, в които се изследва кръв и урина на нашите пациенти. В случай че се наложи в лабораториите се правят и хистологични изследвания. Практиката е доказала, че най-успешният метод за лечение на рак си остава навременният медицински преглед. Затова ние развиваме и мащабна рекламна кампания, в която се разяснява ползата от редовните профилактични медицински прегледи. За тази цел разпространяваме рекламни брошури, в които се обяснява какво представлява дадено лечение на рак.

Особено важно е да се разясни ползата от профилактиката на младите хора. За определени възрастови категории и хора, които попадат в рискови групи, имаме и безплатни профилактични прегледи. На пациентите си разясняваме, че е добре жените след 35-годишна възраст да си правят профилактични изследвания срещу рак на гърдата, а мъжете след 45 години да се изследват срещу развитие на рак на дебелото черво. Много важен аспект от профилактиката и предпазването от онкологични заболявания е възпитанието на добра здравна култура. Днес все повече хора са наясно какво представлява раковото заболяване и какви основни видове рак има. В клиниката ни периодично организираме посещения на групи ученици и студенти, на които трябва от ранна възраст да се разясни ползата от доброто и правилно хранене, здравословния начин на живот и вредата от тютюнопушенето.

През последните години особено зачестяват случаите на рак на кожата. Затова акцентираме в разясняване на ползата от предпазването на кожата от вредната слънчева радиация. Хората трябва да осъзнаят, че в повечето случаи спасението им е в техните ръце. На пациентите обясняваме, че най-успешният метод за лечение на рак е още преди да се открие ракът. В клиниката всеки, който има желание и се интересува, може да разбере как да се предпази от различни видове рак и какви правила трябва да спазва. Болестта често пъти протича коварно, без определени обезпокоителни симптоми. Поради тази причина понякога ракът се открива в късен стадий и тогава е нелечим. Лекарствата и химиотерапията не винаги водят до успешно лечение на рак. Затова в нашата клиника специалистите по различни вътрешни болести разполагат с най-модерна апаратура за изследване на различни органи. В клиниката всеки пациент може да получи много точна диагноза за състоянието на организма си. А това е гаранция за навременно и успешно лечение на рак – http://mikoterapia.bg .