Categories
Без категория

Инвестиции отвъд граница

Правенето   на инвестиция  отвъд   родната страна е доста  рисковано   начинание , но дава  много   съществени предимства и възможности на  инициатора  :

– Инвестицията се приема като принос към  развиването   на  локалната  икономика, което би подпомогнало и сформирането на  стабилни  бизнес връзки в съответната държава.

– Предразполага  чуждото  правителство към намаляване на напрежението , оказвано  към    вносителя  ( обикновено  с цел  протекция  на  местния  пазар и производство)

–   Предоставя  възможност за  разрастване  на общия производствен капацитет.

–  Прави  статутен преход от  нормална   внос-износ компания   в международна  компания  с локално базирани  клонове .

–  Помага за  заобикалянето на търговските  пречки  – официални и  неофициални  .

–  Дава   възможности за  правене  на производствени или маркетингови  задачи   заедно с   локални   фирми .

– Помага за намаляване на риска при превоз, чрез използването да различни инкотермс –  Улеснява  процеса на износ към съответната страна

 В даден момент , вноса на съответна продукция или услуга достига критична маса като разход, докато пазарите в ранен стадий на своето развитие (при налично производство на искания продукт) биха могли да предложат значително по-изгодни цени в замяна на икономическа помощ под формата на инвестиция, технологии и други услуги. Достъпа до нови пазари е друг фактор за преки чуждестранни инвестиции От гледна точка на конкурентоспособността, важно е да знаете дали вашите конкуренти се разширяват, ако да – в чии пазари и благодарение на какви методи. В същото време, трябва да бъде обърнато внимание на отпечатъка, който глобализирането на индустрията оставя върху локалните клиенти.

Достъпа до ново-сформирани пазари е друга причина за преки чуждестранни инвестиции. На определен етап, вноса на съответна продукция или услуга достига критична маса като разход, докато пазарите в начален стадий на своето развитие (при налично производство на искания продукт) биха могли да предложат значително по-добри цени в замяна на икономическо подкрепление под формата на инвестиция, технологии и други услуги.