Categories
Без категория

Инкасо услугите от Боду СОД

В динамичното бизнес ежедневие е много важно всяка компания да оптимизира ресурса време. Друг важен аспект от корпоративната дейност се явява коректната и бърза обработка на парични средства. На пазара има много и разнообразни фирми, занимаващи се с услугата инкасо и превоз на ценни товари и пратки. Важно е да се насочим към фирма с утвърдена добра репутация на пазара, предлагаща качествени услуги и коректно отношение с клиента. Пример за такава фирма е Боду СОД. Портфолиото на фирмата включва услугите ескорт, превоз на пари, ценни товари и пратки.

Услугата ескорт се осъществява на територията на цяла България като фирмата разполага с екип от професионалисти с познания в спецификата на дейността . Експертите на Боду СОД са преминали специализирано обучение, целящо опазване не сигурността при възникване на екстремни ситуации. Всички действия при осъществяване на услугата ескорт се координират от специално изграден за целта дежурен център, който от своя страна използва радио и GPS връзка.

За да се осигури максимална сигурност на клиента при услугата превоз на пари, ценни товари и пратки се използват бронирани автомобили. Така се гарантира неприкосновеността на превозвания обект. При осъществяване на тази услуга се използва и дублирана изградена мрежа от маршрути и оперативен дежурен център с отлично подготвен персонал. Така е налице пълен комплект от мерки за сигурност, гарантиращ качественото изпълнение на услугата.

За да улесни максимално своите бъдещи и настоящи клиенти,  Боду СОД предлага услугата обработка на парични средства. В нея се включва извършване на дейности като: внасяне на суми по сметки на възложителя, преброяване на парични средства, изготвяне на дневни и месечни отчети за паричен поток и др.

Боду СОД е един от лидерите в своя бранш поради факта, че предлага изгодни условия съобразени със специфичните нужди на своите клиенти. Разнообразните услуги предлагани от фирмата разкриват широкия диапазон от специалисти, с които Боду СОД разполага. Това е гаранция за качествено и надеждно извършени услуги. Фирмата държи изключително много на удовлетвореността на своите клиенти. Поради тази причина Боду СОД предлага на всички тях безплатно използване на трезори. В тях клиентите могат да съхраняват своите пари и ценности. Трезорите предоставяни от Боду СОД се характеризират с високо ниво на сигурност.

Боду СОД също така се занимава с обслужване на банкомати или иначе казано обслужване на ATM устройства. Част от извършваните от фирмата инкасо услуги включват денонощен мониторинг на тяхното състояние, отстраняване на повреди и  извършване на профилактика, зареждането им с парични средства , консумативи и други. Ако банкоматът Ви се обслужва от Боду СОД, не трябва да се тревожите за нищо. Фирмата разполага с добре обучени и сертифицирани служители, притежаващи нужните умения за извършване на този специфичен род услуга.

Боду СОД предлага пълна гама от услуги, с които решавате проблема с паричните си потоци. Висококачествените услуги на фирмата гарантират тяхното оптимизиране, от една страна, и съкращаване на времето за тяхната обработка, от друга страна.