Categories
Без категория

Информационна сигурност

Всички знаят, че информацията е власт. Днес вече войните се водят не само на бойното поле, но и в Интернет бизнеса. Още от операцията в Пустинна буря се разбра, че информацията е петото измерение на войната.

Днес в развитите държави, компютърните престъпления и кражбата на самоличност са сред най – разпространените интернет престъпления и именно затова са обект на държавни структури за кибер престъпления и кибер война. Подобно е положението в бизнеса – като на война.

 Терористите също използват онлайн пространството, за да планират терористични атаки и разпространяват зловещата си информация с цел пропаганда или да набират сподвижници.

На практика всички потиснически партии използват предимствата на информационните технологиите за нарушаване на правата на гражданите си, като ограничават личното пространство и свободата на словото им с политическите си възгледи или промиване на мозъци. Всички се опитват  да възпрепятстват достъпа до противниковата информация.

Освен това вече съществуват и много нови канали за протичане на информация, които могат да бъдат нарушени или да бъдат обект на информационна атака.

Противниковите държави се стремят да разрушават инфраструктура или крадат тайни и по този начин да създават страх от “кибервойна”. Това е реалност, ние живеем в информационна война – погледнете фактите и ще се обедите сами:

–  98 % от случаите за навлизане  в нечия информационната база се осъществява от външни източници. В 4 % от случаите са замесени вътрешни лица , а само 1%  идват от бизнес партньори.

– 79 % от пробивите на информационната сигурност са заради пропуск в системата, а не защото искат нещо от сайта например, като 85 процента от пробивите се откриват чак след 2 седмици.

– Във Великобритания всеки месец се получават приблизително 20 000 злонамерени имейла до правителствените мрежи, като поне 1000 са умишлено изпратени.

– Държавните органи на САЩ губят над 1 милиард долара годишно от пробиви в информационна сигурност.

Отделянето на пари за информационна сигурност само по себе си не носи печалба, но инвестицията в информационна сигурност спестява пари – http://blog.uanet.eu/bg/.