Categories
Без категория

История на бързите кредити

Какво да правим когато спешно се нуждаем от неголяма сума пари, например 200-300 лева, за няколко седмици или месеца? Да се вземат назаем пари от приятели или роднини не винаги е възможно, а обикновено е неудобно и нежелателно точно близките ни да разбират за финансовите ни затруднения. Точно за такива случаи съществуват т.нар бързи кредити.

В настоящата статия ще разгледаме историята и същността на бързите кредити. Бързите кредити, в съвременния им вид, съществуват съвсем отскоро, като за техен „родител” може да се обяви микрокредитът. За възникването на микрокредита значителна роля има носителят на Нобелова награда за мир Мохамед Юнус. Нобеловият лауреат е роден в една от най-бедните страни в света – Бангладеш. През 1976 година той открива „Грамин банк” основна дейност, на която както тогава, така и сега е отпускането на микрокридити. Към момента от финансовите и отчети излиза, че има раздадени над 5 милиарда долара на над четири милиона души. Към настоящия момент в света има десетки хиляди организации предоставящи микрокредити, които са по-популярни у нас с името си „бързи кредити”. Определено в България само през последната година този вид кредити бележат истински бум и са сред най-разпространения начин за покриване на обикновените потребителски нужди. За съжаление в нашата страна микрокредите, еволюирали в бързи кредити, са разпространени в една своя сравнително уродлива форма, която измесва акцента от ползването им като помощ в средство за бърза и лесна печалба.

В началото идеята на микрокредитите се е състояла в това да даде възможност за започване на собствен бизнес на предприемачи, които по една или друга причина нямат достъп до банково кредитиране. Българския аналог бързите кредити, в значителна степен се отличава, въпреки външното сходство с прародителя си. Концепцията на бързия кредит „по български” е не толкова финансиращ бизнес начинания, а по-скоро отпускан на физически лица за текущи нужди за неголяма сума и кратък срок. Все пак ако в Бангладеш можеш да направиш нещо със 300 – 400 долара, в нашата страна те не биха стигнали до никъде.

Чрез изместване на акцента от идеята „отпускам пари, за да правиш пари” заложена в микрокредитите към „отпускам пари, за да ми върнеш пари” съвременните бързи кредити се превръщат в самостоятелен вид кредитиране със своите особености. Те се отпускат за не големи суми 100-1000 лева, за няколко седмици или месеци. Обикновено не се изискват други документи освен такива за самоличност. Не се изискват справки за кредитно минало и поръчители. Процедурата по отпускане на бързи кредити се отличава с простота и оперативност от парите се получават от половин час до денонощие след кандидатстването. Въпреки, че по своите външни белези бързите кредити приличат в значителна степен на микрокредитите те се отличават от тях по своята същност и предназначение, а не на последно място и като социална функция.