Categories
Без категория

Какво трябва да знаете преди да заминете да работите в Англия

След като в последно време се заговори все по-често за разпадане на Европейския съюз, много българи решиха да потърсят сигурност в някоя по-развита държава от Европа като Англия. В момента общността ни там е около 80-90 хиляди души, като тенденциите са да се увеличава тази бройка. Важно за хората, които търсят работа в чужбина и в частност в Англия е да знаят, че е хубаво предварително да се запознаят с това, какви документи ще им бъдат нужни за да имат право да работят в дадената държава.

Например, ако емигрантът е решил да работи неквалифицирана работа, то той е задължен да предостави документи пред властите на Великобритания, че е самонает работник, тоест сам се осигурява и няма право да бъде наеман на трудов договор към друга фирма. За целта трябва да има открита сметка в банка в Англия, което се явява всъщност голям проблем, тъй като банките трудно откриват сметки на новодошли, още повече като става въпрос за източноевропейци. От там издаването му на осигурителен номер или National Insurance Number става невъзможно. Така хората, които заминават без никакви връзки и предварително подготвени документи, често попадат в един порочен кръг. Не го наемат на работа, тъй като няма осигурителен номер, а осигуреителен номер не му дават, тъй като не работи никъде. Затова е хубаво да имате познати там преди да заминете или да потърсите услугите на на една от многото лицензирани фирми за работа в чужбина.

Има възможност да се сдобиете с лилава карта, която ви дава право да работите легално за един работодател, който е вписан в нея. Нямате право да работите за друга фирма, а в тази, в която имате право, максимумът часове на седмица трябва да са не повече от 30. Третият вариант е да ви наемат на трудов договор на квалифицирана работа. Така получавате синя карта и с нея правото да работите колкото часове желаете, където и каквото поискате.