Categories
Без категория

Качествен превод на документи от юридически характер

Всекидневно преводачите се занимават с превод на документи, които трябва да послужат на хората за различни дела извън страната. Тази преводаческа дейност е свързана с голяма отговорност. Юридическите текстове нямат нито една излишна дума. За превод и легализация на документи, подлежащи на представяне пред съдебните власти в чужда държава обикновено се наемат хора, които освен перфектно владеене на езика, са наясно и с юридическите термини. В много случаи само познаването на текстовете не е достатъчно, а преводачите се избират сред юристи, познаващи международното законодателството. Преводът на юридически документи изисква достоверност и точност. Всяка смислова грешка може да доведе до конфликти или материални щети. Правните термини и изрази в различните държави могат да носят различно значение, което налага преводът да се извършва от хора, познаващи правото на съответната държава, за която са предназначени документите. От своя страна, това създава големи трудности, при намирането на подходящите специалисти, способни да се справят с такъв превод. Умението да се открият подходящите изрази, с които да пресъздаде максимално точно смисъла на документа е във възможностите на професионален лингвист. Не всеки завършил английска филология е в състояние да превежда подобни текстове вярно и точно. Само преводачи от най-висока класа могат да е справят с юридически текстове качествено.

В агенциите за превод и легализация, юридическите документи подлежат и на строга конфиденциалност. Всички преводачи подписват декларация за съхранение на личните данни. Сигурността на данните може да се гарантира само в преводачески агенции с много добра организация на работата, при които има постоянен надзор над действията на преводачите. В такава агенция никой преводач няма право да снима, изнася или копира документи извън необходимото за обработка на поръчката на клиента.

Едно важно условие, преведените и легализирани документи да имат тежест в чужбина  е, те да са подготвени в агенция, притежаваща всички необходими сертификати. Важно е да се знае, че не всеки е оторизиран да извършва такава работа и преводи, направени от преводачи без сертификат, са невалидни и нямат тежест в чужбина.