Categories
Без категория

Компютърна поддръжка за фирми

Системната  компютърна поддръжка  е  услуга  за фирми , които имат нужда от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната поддръжка се залага най-вече  на сигурноста и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всекидневно  архивиране на информацията  на отделен компютър. Всеки месец  се изпитва антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  мигновена  помощ чрез софтуер за отдалечен достъп .

Предоставянето ит поддръжката на аутсорсинг компания  e продиктувана от  необходимостта от бързи и професионални компютърни услуги.В желанието  да осигурим стабилна и оптимална работа на партньорите  ни, предлагаме  индивидуални  месечни пакети  за корпоративна  компютърна поддръжка, при които нашите клиенти  могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече организации  влагат в  бизнес решения, които да ускорят  осъществяваните   задачи . Интегрираме  и  администрираме въведените хардуерни и софтуерни  продукти .  Получавате   експресна  и  компетентна  помощ  при възникнали проблеми ,  поддръжка,  ежедневно  архивиране на информацията , защита на  информацията  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разполагате с  системен администратор , който да  отговори на въпросите Ви дистанционно  илина адрес   във фирмата Ви.

Наемането  на  системен администратор  на пълен работен ден  обикновено  е неоправдан разход, а  необходимостта  от  поддръжка на компютрите е  безспорна . Затова  сключването  на договор за  системна   поддръжка на компютрите е изгоден вариант, със  значително  по-малки  разходи . Таксата  за  фирмена   поддръжка на компютри  зависи от услугите,  които желаете и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  извършва   професионални   компютърни услуги,  абонаментна поддръжка  на компютри и сървъри,  проектира  и  администрира  компютърни мрежи,  внедрява  софтуерни програми.