Categories
Без категория

Критерии за избор на фирма за охрана на културно-масови мероприятия

Събития като концерти, спектакли, спортни изяви или мероприятия от културен характер привличат многохилядна публика. Почитатели от цялата страна се събират, за да се насладят на събитието, което отразява техните предпочитания и интереси. Струпването на толкова много хора на едно място обаче крие и определени рискове. Макар причината, събрала тези хора на едно място да е с положителен характер, често се стига до ескалация на напрежението и хулигански прояви. Именно тази голяма концентрация на граждани на едно място е причината да избухнат скандали и пререкания, които в последствие да прераснат във физическа саморазправа. Имайки предвид казаното до момента, важен аспект от всяко едно културно-масово мероприятие се оказва осигуряването на надеждна охрана на събитието. Така драстично се намаля вероятността да се наруши реда и спокойствието по време на протичане на самото събитие.

Когато се избира фирма, която да се грижи за сигурността на едно мащабно мероприятие, има множество критерии, които трябва да вземем предвид. Безспорно обаче едни от най-важните се явяват добрата пазарна репутация и наличието на квалифицирани кадри. Пример за фирма, отговаряща на тези изисквания е Боду СОД. Тя има дългогодишен опит в охраната на различни по мащаб мероприятия, което от своя страна е гаранция за високото качество на извършваната услуга. Фестивали, концерти, митинги, спортни мероприятия, изложби – това са само част от охраняваните типови събития, поети от Боду СОД.

Фирмата разполага със специално обучени сътрудници по охрана, които имат солидна подготовка за противодействие на правонарушения и престъпления. Самото обучение на кадрите, занимаващи се с охрана на културно-масови мероприятия, се състои от разнообразни методики и похвати. Това спомага да се поддържа постоянно едно високо ниво на компетентност и умения. За опазване на реда и спокойствието по време на конкретното събитие, Боду СОД може да включи в охраната и автопатрули. Това допълнително подсигурява взетите охранителни мерки. При очаквана повишена концентрация на хора на определени места, фирма Боду СОД отново взема този факт предвид и насочва приоритетно повече сътрудници по охрана към конкретните места.

При охраната на масови събития е важно да отбележим, че Боду СОД си сътрудничи с гражданите. Благодарение на тази координация се осъществява превенция и се реагира своевременно на нарушенията на реда. При изпълнение на своите задължения служителите на Боду СОД спазват и зачитат правата и достойнствата на гражданите. Всичко това спомага за протичане на събитието по установения ред и съответно за пълноценно изживяване на емоциите от мероприятието.

Едни от последните масови събития охранявани от Боду СОД са Световният шампионат по мотокрос фриистайл „Night of the jumps”, концертът на филмовия композитор Енио Мориконе, концертът на легендарната група „Сигнал”, както и Турнирът на шампионките по тенис. Свидетелство за добре свършената работа са многобройните родни и известни знаменитости поверили охраната на своите събития в ръцете на Боду СОД.