Categories
Без категория

Накратко за адвокатските дружества

Правото е една от най-благородните и ценени професии. В последното десетилетии правистите се превърнаха в хора, които са уважавани наравно с доктори, полицаи и пожарникари. Адвокатите от своя страна са квалифицирани специалисти в областта на правото, които дават юридически съвети, консултират по различни въпроси в сферата. Разбира се, те най-често са обединени в адвокатско дружество, което изпълнява цялостната услуга.

В доста от случаите адвокатите също така сформират така наречените адвокатски асоциации. По-голямата част от работата на правистите обаче не е само да оправдава виновни граждани, а също така да защитава права на държавни институции и юридически лица. Адвокатът е лице, което не само познава закона, но и има нужния опит да консултира и съветва клиентите си в различни области на бизнеса, както и за всякакъв вид дела.

Ако трябва да сме чести правистите прилагат правната теория и по този начин я синхронизират със съдебната система на всяка една държава. Няма как да унифицираме нормите и правилата, които се практикуват от адвокатите в различни държави. Това е невъзможно поради факта, че всяка една правна система е до голяма степен различна от другите и си има свои особености. Дори можем да говорим за унифицирани правни системи още по-рядко, но такива не липсват. Най-яркият пример е ЕС.

Правото има куп различни сфери, в които може да бъде прилагано. Можем да започнем от строително и енергийно право, да преминем през търговско и застрахователно право и най-накрая да достигнем до сфери като събиране на вземания, вещно право и право на интелектуалната собственост. В зависимост от опита и големината на всяко адвокатско дружество то услугите биват различен спектър.