Categories
Без категория

Пари на заем от легална небанкова кредитна компания

През последните години този процес на взимане на заем, стана изгоден вариант, когато се нуждаем от спешни пари и няма откъде да ги вземем. Това е, един начин, когато други кредитори са ни отказали помощ и не виждаме вариант за справяне със ситуацията.

Частните финансови компании, бързо усетиха тенденцията на пазара, че хората се нуждаят от парични заеми от всякакъв тип и с радост им ги предложиха, като се явиха един още по-удобен от лихварите вариант, но законен при издаване на лиценз от страна на БНБ за отпускане на кредити на физически лица. Накратко, вариантите за заеми от такива кредитни корпорации се дават на клиенти, физическите лица и институции за субсидиране. Независимо, както физическите лица, така и компаниите имащи нужда от субсидии – не са далеч от този бизнес.

Доста потенциални клиенти, които са заемополучатели и не желаят да минават през административни, тежки процедури на банковите институции. Предимно, тези клиенти прибягват до тези небанкови кредитни организации. Като цяло обаче, небанковите кредитни компании също поемат голям риск, затова и процентната лихвена ставка е по-висока.

Това поражда тези компании да са внимателни в подхода към изследване на евентуалния кредитополучател, като се взима под внимание наличието на неговите кредити и задължения, упоменати в централния кредитен регистър (ЦКР). С оглед на повишения обем необслужвани кредити за последната година, то няма как да не разбираме техния опит да се презастраховат поне в минимална степен.

Като се има предвид и световната финансова криза, кредитните компании са вече по-непреклонни при даването на пари на заем от преди. Все пак обаче, ако ги сравним с банковите организации, то тези институции са буквално като Дядо Коледа и раздават пари почти на доверие. Това е и причината толкова много хора да ги предпочитат пред банките, които често приемат своите клиенти за даденост и са незаинтересувани от техните проблеми и грижи.