Categories
Без категория

Повече продажби онлайн чрез реклама

Честната комуникация в онлайн продажбите е в пъти по-важна за развитието на бизнеса от тази в офлайн пространството всеки здравомислещ съвременен маркетолог се стреми да наложи сравнително честен тон при публичната комуникация на своите продукти. Доколко това наистина става и този тон е ефективен при различните медии, е друг въпрос. При онлайн медията едно е абсолютно ясно – или си максимално честен в това, което казваш и предлагаш, или си вън от играта. Онлайн потребителите са изключително чувствителни на тема честна комуникация и безпогрешно разпознават и реагират, ако се усъмнят 8 нея. Лично за мен този факт е едно от най-големите достойнства за онлайн търговията.

Дори да оставим настрана практическите юридически защити, които има онлайн потребителят, силата на субективните мнения, под формата на коментари във всякакви магазини, блогове и форуми, промениха изцяло начина, по който се прави търговия в днешно време. А още повече начинът, по който се делегира потребителско доберие. колкото повече онлайн търговецът си дава сметка за тези фактори и е честен в това, което казва, показва и предлага, толкова по-добре.

Един от най-големите проблеми при онлайн търговията в България все още е именно доверието. Допреди няколко години, този въпрос стоеше и при офлайн търговците, но днес като че ли той е много по-малък заради наложената на относително нелошо ниво търговска етика и практика. При онлайн търговията обаче все още една от основните спирачки на потребителя е недоверието в услугата/ продукта, който той би получил. в това отношение онлайн пазарът наистина очаква добрата и старомодна честност.

Рекламата за всеки онлайн магазин е също толкова важна, колкото рекламата за всеки офлайн магазин

Струва ми се, че онлайн търговията 8 България трябва да потърси много по-интегрирани медийни подходи за реклама. -Разбира се, най-важното е онлайн търговията да бъде рекламирана онлайн. Освен това обаче е добре да бъдат използвани пълноценно всички останали канали. Практика, която 8 момента е по-скоро изключение, отколкото правило. Поставянето на уеб адреса на края на телевизионен спот например просто не е достатъчно. То отбиба номера, но в крайна сметка не е добрият начин за ефективна интермедийна комуникация. Струва ми се, че 6 това отношение в бъдеще може да станем свидетели на изключително интересно и динамично развитие, което да подобри работата на онлайн платформите.