Categories
Без категория

Поддръжка на компютри за фирми

Поверяването на поддръжката на компютрите на аутсорсинг  компания  е в следствие на   необходимостта от бързи и професионални   информационни услуги.В стремежа си да  поддържаме сигурна и оптимална работа на клиентите ни, изготвяме  съобразени с нуждите Ви  абонаментни планове  за абонаментна поддръжка на компютри  , при които нашите клиенти  могат да разчитат на нас по всяко време с предимство при обслужване .

Все повече фирми  влагат в  хардуерни и софтуерни   решения , които да подобрят  осъществяваните   операции . Внедряваме  и поддържаме   използваните хардуерни и софтуерни   решения .  Получавате   бърза  и  професионална   намеса при възникнали проблеми ,  отдалечено администриране ,  всекидневно  архивиране на  данните, защита на  данните  от  неоторизиран достъп. По всяко време  разчитате на системен администратор , който да  отговори на въпросите Ви  чрез софтуер за отдалечен достъп илина адрес  в офиса Ви.

Абонаментната ит поддръжка   е услуга  за организации, които се нуждаят от техническа поддръжка на компютрите в офиса. При абонаментната  поддръжка на компютри се залага изключително  на сигурността и запазването  на  информацията  на компютрите. Задава се всеки ден  архивиране на данните  на сървър.Всеки месец  се изпитва антивирусната защита и се извършва  хардуерна и софтуерна профилактика на компютрите. При проблем с електронен подпис, сайтовете на НОИ, НАП и други институции разчитате на  незабавна  помощ чрез  програма за отдалечено администриране.

Назначаването  на  техник за компютърна поддръжка на пълен работен ден  често   е неоправдан разход, а  необходимостта  от компютърна поддръжка  е  безспорна . Затова  сключването  на договор за  корпоративна  компютърна поддръжка  е изгоден вариант, със  значително  по-малки средства. Сумата за абонаментна  компютърна поддръжка   зависи от услугите,  които желаете и се  договаря  на работна среща.

Success Solutions  осъществява   експертни   компютърни услуги,  абонаментна поддръжка на компютри и сървъри,  проектира  и  осъществява мониторинг на  компютърни мрежи,  продава  софтуерни продукти.