Categories
Без категория

Почистване на канализацията

Една канализационна мрежа трябва да се чисти най-вече в тези части на системата, където равнището на каналите не е голямо, както и в слабо наклонените места. Тези пространства са обозначени в скиците на предприятието ” Водоснабдяване и Канализация “. Необходимо е да се прави качествено промиване, за да не се получават различни неприятни ситуации.

При по-скромни размери на каналите, почистването се осъществява, като изпускателния отвор на една шахта за ревизия се затваря с вентил и шахтата се напълва с вода. Сред това клапанът се маха и струята се влива много мощно, което помага за изчистване на наслояванията и отпадъците и за дълбокото промиване на канализацията. Това средство е възможно да се използва  и при отпушване на канали, но само понякога има полза от него и като цяло не е много популярно. За целта трябва да се закупят клапани за затваряне на входовете на каналите. Има специфични гумени уреди, които чрез помпане покриват отворите, както и такива, които се състоят от две метални пластини с кръгла гума по средата. Последните се задействат чрез затягане на двете пластини, при което гумата осигурява непропускливост на канала.

Стандартното отпушване на канали и прочистването в дълбочина чрез шахтите не е задоволително решение, понеже тези отвори не са с големи размери и там не може да се вмести голямо количество вода. Специалните шахти с резервоари са най-удачни за прочистване и отпушване на канали. Обикновено те се захранват от водопроводните тръби или чрез определена за целта система . Водната струя се излива от шахтите, като това може да стане механично или на ръка. Направата на подобни съоръжения обаче е рядкост, още повече, че има специални машини за отпушване на канали  с вода под налягане.

Грижите на “ Водоснабдяване и Канализация  “ се простират само до уличните канали, и то до шахта за ревизия номер едно. Затова и ние сме насреща, при всякакви проблеми с канализацията, за района на столицата.