Categories
Без категория

Предимства и недостатъци на течните торове

Съвременното земеделие е немислимо без употребата на торове. Земеделските площи се изтощават много бързо, поради големите количества хранителни вещества, които са нужни на земеделските култури, за да дадат добър добив. Когато дадена почва е изтощена използването на торове става задължително. На пазара обаче се продават много и различни продукти. Главния въпрос е кой ще ни свърши най-полезна работа и ще увеличи добивите ни до желаните норми. Сред най-често използваните и най-ефективни са течните торове. Те представляват много силен концентрат от полезни хранителни вещества, които трябва да се разтворят във вода преди да се напръскат върху почвата и растенията. На родния пазар преобладават продуктите на АминоКвилант и Тера- Сорб. Ето и някои основни предимства и недостатъци на този вид торове:

Положителни характеристики на течните торове:

  • След като се разтворят с необходимото количество вода могат да се нанесат веднага без да са необходими определени сложни технически уреди
  • Нанасянето им става много прецизно и равномерно, поради което са много полезни при наторяването на тревни площи с неправилни форми.
  • Хранителните вещества, които се съдържат в тях се разграждат изключително бързо, поради което ефекта върху растенията е почти мигновен.
  • Предпазва моравата и градината от вредители и плевели.
  • Когато са дозирани прецизно стимулират растежа до определен момент и осигуряват идеален зелен цвят на листата и тревата върху които е приложен.

Отрицателни характеристики на течните торове:

  • В ценово отношение са малко по-скъпи от твърдите и гранулирани торове, които са в наличност на пазара.
  • Отдават ценните си хранителни вещества за много кратък период от време, поради което е необходимо неколкократното им прилагане по време на растежа на посевите.
  • Неправилната дозировка може да причини някои много неприятни странични ефекти. Винаги четете внимателно какво е написано на етикета на опаковката. Там подробно е обяснено какво количество от концентрата е необходимо да се добави към определено количество вода, за да се постигнат оптимални резултати.