Categories
Без категория

Предимства на фотоволтаичните системи на Крейн ООД

Все по-актуална е темата за слънчевата енергия и ползата от нея. Ние също можем да извлечем полза от тази енергия. Тя е безплатна и Слънцето ни я осигурява. Тя е екологично чиста и възобновяема. Да можем да се възползваме от нея и да не го направим е направо лудост. Благодарение на соларните системи и фотоволтаиците, ние можем да имаме достъп до силата на Слънцето.

Ефективността на фотоволтаиците зависи от мястото, където са монтирани. То трябва да е с подходящ климат и да има необходимите условия – много слънчеви дни. Това е добре за нас, защото страната ни е много благоприятна за тях и в нея слънчевите дни през годината са много. Климатът също е добър и подходящ. За сега най-масово използвани са фотоволтаичните модули, които служат за допълнително отопление и затопляне.

Соларните системи имат много по-голямо приложение. Напоследък все по-често хората започват да се замислят за фотоволтаичните системи.

Крейн ООД е компания, която предлага фотоволтаични системи и фотоволтаици. Не малка част от техните клиенти търсят точно соларни електроцентрали.

Тези електроцентрали се делят на два типа – отворени и затворени. Отворените са свързани с мрежата и продават излишния ток на електропреносните дружества. При затворените няма продаване, а всичкия ток се използва изцяло за нуждите на домакинството. Втория тип системи са по-популярни в България, защото все още съществуват проблеми при включването на соларните централи към тези дружества.

За момента много по-добър вариант се явяват затворените централи, защото те могат да захранват всички електроуреди, а излишната енергия се пази в акумулатори и може да се използва при нужда.

Освен че са много ефективни, фотоволтаичните системи на Крейн ООД са и екологични. Те не замърсяват въздуха, не отделят вредни емисии, не се нуждаят от допълнителна поддръжка и работят напълно безшумно.

От какво са съставени соларните системи?

Те са изградени от няколко компонента:

  • инвертор;
  • фотоволтаични модули;
  • заряден регулатор;
  • автономните системи са оборудвани и с акумулаторна батерия.

Повече информация за продуктите на crane-bg.com.

Функцията, която изпълняват фотоволтаичните панели е да улавят лъчите на Слънцето и да ги превръщат в електричество. Токът, който произвеждат обаче е постоянен и за това има нужда да се преобразува в непостоянен. На помощ идва инвертора, който го преобразува и поддържа напрежението в нормални граници.

Задачата на регулатора е да следи акумулаторната батерия и нейното състояние. Тя е от много голямо значение, защото в нея се съхранява произведената енергия.