Categories
Без категория

Пречиствателни станции решават проблемите с канализацията

Един от основните проблеми особено в малките населени места, а често и в някои по-големи е липсата на централна канализация. В миналото този проблем се е решавал  с изкопаването на  септична яма и хората не са се замисляли особено за негативите и последствията за природата и тяхното здраве. До голяма степен именно масовото използване на тези нехигиенични приспособления е причина за повечето болести  като холера, коремен тиф и др. подобни, които са взимали стотици жертви по време на епидемии.

В съвременният живот септичните ями дори са забранени със закон и са недопустими от хигиенна гледна точка, защото замърсяват сериозно почвата и подпочвените води.

Навсякъде по света вече всяка къща ако не е  възможно да бъде свързана към централна канализация, то задължително има индивидуална собствена пречиствателна станция. Тези съоръжения вече не са лукс, а  едно удобство и много удачно решение на проблема.

Обикновено в индивидуалните пречиствателни станции се използва биологичен способ за пречистване на отпадъчните води от домакинството като технологиите са различни и непрекъснато се усъвършенстват. По научен път и много изпитания с помощта на всички съвременни постижения на микробиологията учените успяват да постигнат все по-високи показателите на пречистената вода за да може тя да има възможност да бъде повторно използвана. Така освен екологичен ефект от локалните пречиствателни станции се постига и икономически, защото се постига значително пестене на вода, която  на много места е в ограничено количество. Не е тайна, че чистата вода годна за пиене на нашата планета е крайно недостатъчна и нейното разхищение ще има пагубни последствия за бъдещите поколения.

В България за съжаление има цели села, които са все още на септични ями, които са останали от миналото и много хора поради недостиг на средства и сериозната икономическа криза, дори да имат желание, не могат да подменят с пречиствателни станции. На места септичните ями сериозно са замърсили вече кладенци и дори минерални извори.

През последните години се наблюдава голям интерес  към закупуване на селски имоти и тяхното реновиране, което включва и поставянето на пречиствателна станция. Тази тенденция дава сериозни надежди за облагородяването на българските села и екологичния начин на мислене на хората живеещи в тях.

Малките пречиствателни станции са много добро решение за решаване проблема с липсата на канализация на много места, защото са лесни за поставяне, експлоатация, а по-съвременните технологии не се нуждаят и от никаква поддръжка. Пречистената от тях вода може спокойно да бъде използвана повторно за поливане, измиване на плочници, гасене на пожари и други подобни нужди.

Екологичният начин на живот вече е задължително условие за съвременният европеец  и изискванията към всички за опазване на природата и водите в нея се завишават непрекъснато от Европейската комисия за опазване на околната среда.  Това е и причината не всички фирми, които произвеждат пречиствателни станции да получат сертификати за технология. Получаването на тези сертификати е дълъг и сложен процес на изпитания в специално определени и оборудвани за това лаборатории. Това е и една от причините добрите пречиствателни станции да са все още по-трудно достъпни за масовия потребител, а често се получава предлагане на евтини ментета, които нямат почти нищо общо освен външен вид с оригинала.

А при пречиствателните станции външният вид не е от голямо значение, защото те обикновено се вкопават в земята. От тях се очаква ефективност !!!

Автор: WAD Solutions Ltd