Categories
Без категория

Примамки при усвояването на ипотечен кредит

Двоумите се какъв погасителен план да изберете при кандидатстване за ипотечни кредити. Дали да бъде на еднакви месечни вноски, така наречени анюитетни или намаляващи назовани – не анюитетни. Погледнато от страна кое ще ви е по-изгодно относно покриване на лихвената ставка, то дългът с намаляващи месечни вноски е по-удачен. С този план от “ЕйДжиБи Файнанс” АД на изплащане средногодишното оскъпяване на дълга е 3,5%, докато при равните вноски е 3.9%.

Тази лихвена ставка може да ви се стори поносима, но тя е осреднена за годината при ипотечен кредит. Като се вземе под внимание, че трябва да заплатите такса за обслужване на дълга, която е приблизително 1% за година долу-горе ще сте наясно с какво ще се срещнете. До тук всичко е „ок”, защото дори с това плащане осредненото годишно оскъпяване на заема, при еднакви вноски ще е 3,9%. И, бинго тук се натъквате на третата примамка в контракта за заем. Установявате, че никъде не пише за 1% такса за управление на вашия дълг. В контрактите често има следният текст: „Заемополучателя плаща такси, съгласно тарифата за лихвените ставки и комисионни, които кредитната институция е определила за извършените от нея услуги”или „Заемодателя си запазва правото да сменя и допълва тарифата, която става задължителна за заемополучателя”. Което в прав текст гласи, че при всяка корекция на таксите вие ще плащате повече.

За да не изпадате в такава ситуация след година-две, преди да парафирате контрактът за ипотечен кредит се интересувайте на какъв период от време кредитната институция сменя тарифата на такси и комисионни. Поискайте справка за предходен период и се интересувайте дали няма да има промяна на политиката на компанията.

Колко е важна ставката 1%, а защо не 0.70%?

Предимно финансовите кредитни институции упоменават таксите и комисионните още в началото и изискват те да бъдат платени в момента на усвояването на ипотечните кредити. Примерно усвоявате заем от 50,000.00 лева, а при 1 % такса за обслужване ще вземете 49,500.00 лева. Ако дългът ви е за десет години и ще го плащате на еднакви месечни вноски то той ще се олихви с 10%, то осреднено годишното поскъпване ще има 2.75% върху употребената сума или накратко казано за 10 години ще платите 25,505.00 лева лихвена ставка.

Ако обаче се направите на знаещ и пожелаете да получите в заем тази такса за обслужване ще ви бъде даден отговор, че е невъзможно. Защото и тя ще се олихвява, което може да поскъпи вашият дълг. И ето къде се крие четвъртата примамка при ипотечните кредити. Ако добавим и таксата за обслужване при 9% лихвена ставка, т.е. при уговорен заем от 50,000.00 лева, а взети 49,500.00 лева, осреднено годишно поскъпване на дълга ще бъде 3,9%. На практика така вие ще платите 22 524.00 лихвена ставка или с 2981.00 лева по-малко.

Дори да пожелаете да ви се пресметнат предварително всички лихвени ставки за период от десет години по ипотечния кредит, срещу понижаване на лихвената ставка с 0.70% на година, пак ще сте на печалба. Като се вземе под внимание, че при предварително изчислените такси за обслужване, дългът ви ще бъде под егидата от всякакви смени на тарифа на такси и комисионни, то пак сте на плюс.