Categories
Без категория

Работа в чужбина

Когато преди години България се присъедини към Европейския съюз десет от страните членки приложиха ограничения за българите, желаещи да работят зад граница. Тези дни от Брюксел обаче идват оптимистични новини за всички, които търсят работа в чужбина. От догодина в някои държави рестрикциите най-вероятно ще отпаднат. До края на ноември Европейската комисия трябва да излезе с доклад кои страни ще прилагат ограничения още две години и къде те ще отпаднат напълно от догодина.

Ако сте сред онези, които си търсят работа в чужбина, трябва да знаете, че най-голям шанс имат лекарите, медицинските сестри и сезонните работници в строителството, хотелиерството и селското стопанство. И към момента българските граждани, желаещи да упражняват професията си в държава-членка на ЕС, могат да осъществят мечтата си, но те трябва да отговарят на определени условия за влизане, пребиваване и работа на нейната територия.

Какви са тези изисквания за работа в Германия например? ФРГ прилага разрешителен режим /максимум до 31.12.2013 г./ за достъп на български граждани до трудовия си пазар, т.е. българските граждани могат да бъдат наемани на работа само при условие, че притежават разрешение за работа от Федералната агенция по труда. Разрешението се издава преди започване на трудовата дейност от Централата за чуждестранно и специализирано посредничество /ZAV/ в Бон. Процедурата по разрешаване на достъп до пазара на труда се съсредоточава в 6 екипа, разположени на 4 места – Бон, Дуисбург /три екипа/, Мюнхен и Франкфурт на Майн. За разрешение за работа кандидатства германският работодател. След 12-месечно осигуряване в Германия въз основа на трудов договор, българските специалисти получават “Право на работа–ЕС”, без ограничения за продължителност и място на заетостта, т.е. неограничен достъп до германския пазар на труда.

Ако искате да работите в чужбина най-добре е да се обърнете за консултация към посредническа агенция, където не само ще Ви информират за всички изисквания на конкретната страната, в която искате да работите, но и ще Ви сътрудничат при намирането на подходящо работа в чужбина.