Categories
Без категория

СОД услугата от Боду СОД – ефективна и на достъпна цена

Когато потребителите извършват покупка, независимо от нейния характер, те винаги следват една цел – да оптимизират полезния ефект за себе си. Покупката трябва да е комбинация между изгодна цена и надеждно качество. Тези критерии се вземат под особено внимание, когато става въпрос за инсталирането на сигнално охранителна система. Потребителят иска да получи качествена и изправна система за защита и то на разумна цена.

На пазара има много фирми предлагащи подобни услуги, но са малко тези, който предлагат най-изгодните решения от потребителска гледна точка. Пример за такава фирма е Боду СОД. Със своите промоции и гъвкав начин на тарифиране, тя привлича успешно много нови клиенти.

Какви са елементите на цената на една сигнално охранителна система, с които потребителят трябва да е запознат? Обикновено това са месечна такса, заплащане за сигнално охранителна система, монтаж, такса включване и предплащане на месечна такса.

Заплащането на сигнално охранителна система включва в себе си самата техника. Тя се състои от следните компоненти: централа, клавиатура или дистанционно управление (понякога и двете), обемни датчици за хора и/или животни както и магнитен датчик. Магнитният датчик е малко устройство, което подава сигнал при всяко отваряне на входната врата. За да бъде системата ефективна, датчици се монтират във всяко отделно помещение и отчитат промяната в движението или температурата в стаята. Монтажът на самата охранителна техника е друг елемент от крайната цена. Той трябва да се направи от професионалисти, защото това е гаранция за правилното функциониране на системата. Фирма Боду СОД разполага с експерти с дългогодишен опит, които извършват монтажа качествено и бързо. Друг важен елемент на цената е месечната такса. Тя се явява постоянен разход за клиентите и е важно да е на изгодна за потребителя. Важно е да отбележи, че има разлика между цената за физически и за юридически лица. За да видите какви са предложенията на фирма Боду СОД посетете посочения адрес: http://www.bodusod.bg/sod.aspx
Последните два елемент от цената са предплащането на месечната такса и таксата за първоначално включване. Това разбира се не важи за всички фирми в бранша и се предопределя от насочеността на самата фирма, а именно – дали на първо място мисли за клиента.

Боду СОД е една от водещите лицензирани фирми, занимаваща се с охранителна дейност. Това, което я отличава от конкурентите й, е нейната гъвкава политика.Благодарение на нея тя успява да предлага на своите настоящи и бъдещи клиенти ефективна защита с охранителна система на примамливи, конкуренти цени.