Categories
Без категория

Фотоволтаични панели – технологии

Фотоволтаичните панели или наричани още соларни модули са изработени така, че да могат да трансоформират генерираната соларна фотоволтаична енергия в нова електрическа. Системите са изградени от отделни фотоовлтаични клетки, които произвеждат слънчева енергия, когато са поставени изцяло на слънчева светлина. Тези фотоволтаични процеси се основават и базират на един изключително важен и специален материал, който може да се намери в голяма част от всичките соларни клетки: това е полупроводниковият елемент от таблицата на Менделеев – силиций, който от своя страна има собствени естествени електрически и електропроводими свойства.

Силицият в природата след кислорода О2 е най-често срещаният елемент там, което от своя страна го прави също така много по-евтин и неизчерпаем естествен природен ресурс при произвеждането на отделните фотоволтаични панели.  За да може и да е възможно да се използва в соларната индустрия, процесът може да се определи като сложен. Той преминава през немалко фази. Повече за тези фази може да научите в статията за фотоволтаични панели на 3к.  Често срещаният силициев пясък се трансформира в изцяло чист кристален силиций. Могат да съществуват няколко вида, което зависи от кристалната структура и също методите и начина на производство:

–          поликристални фотоволтаични клетки

–          същестуват монокристални соларни клетки

–          тънкослойни слънчеви клетки

Монокристалните фотоволтаични клетки са много черни или леко тъмно сини по цвят. Могат да се изработват от един цял кристал и имат еднакъв коефициент на ефективност КФ за всички фотоволтаични слънчеви клетки. Те са предпочитани или ползвани в ситуации, при които разполагаемата площ за слагане и инсталиране на вашите фотоволтаични панели е силно ограничена. Жизненият им цикъл е поне 20 години.

Като цяло колкото по-ниска е атмосферната температура, толкова ще бъде и по-високото напрежение, което се създава в соларните клетки и поради това толкова по-високо е генерирането на произведената електрическа енергия. На някои това твърдение може би ще изглежда изглежда леко парадоксално и дори невъобразимо, но соларните фотоволтаични панели за разлика от повечето слънчевите колектори могат да функционират по-добре дори при по-студено отколкото при силно горещо време. Доброто вентилиране на фотоволтаичните слънчеви модули намалява вътрешната им температура, като по този начин се повишава в пъти тяхната производителност.