Categories
Без категория

Фумигацията е задължителна при транспортиране на хранителни продукти

Днес голям процент от световната търговия със стоки, суровини и зърнени храни се осъществява чрез корабоплаването. С помощта на големи търговски кораби се пренасят значителни количества храни, суровини и стоки. Не по-малък е делът и на железопътния транспорт.

При него стоките и суровините се транспортират посредством вагони и контейнери. При транспортиране на стоки и суровини съществува опасност те да бъдат засегнати от различни вредители по храните. В трюмовете на корабите, както и в железопътните вагони и контейнери могат да се развъдят гризачи, които нанасят големи щети на пренасяните зърнени храни.

Понякога хранителните продукти могат да развият и определени плесени, които развалят качеството им. Затова е много важно транспортираните стоки и суровини да бъдат подложени на дезинсекция. За обработка на транспортирани стоки и суровини най-често се използва метода на фумигация.

При фумигация се използват парообразно и газообразно разпръскващи се отрови, които изпълват цялото пространство в което е складирана съответната продукция. При метода фумигация се използват така наречените фосфорводородни съединения с активно вещество фосфин.

Тези вещества са отровни за различни видове гризачи и насекоми, като при третиране на едно помещение с фумигация те преминават през храните без да са отровни за тях. Фосфинът не променя вкусовите качества на  храните, нито ги прави опасни за здравето. Това вещество се използва най-активно при фумигация, защото отделяйки се в газообразно състояние може да обхване цялото пространство на един склад, трюм или контейнер. По принцип при транспортиране на различни храни и суровини е необходимо да се спазва хигиена до определен санитарен минимум. При корабите извършването на фумигация е задължително  след натоварване на стоките в трюма и контейнерите, както и преди разтоварване. На всяко пристанище има служби, които извършват фумигация на товара на един кораб. Фумигация се извършва превантивно, за да може обработените храни и стоки да не пренесат със себе си различни вируси, плесени, както и вредители. Трябва да има гаранция, че след фумигация транспортираната стока е в отличен вид, качество и не е увредена. Обикновено при фумигация на корабните трюмове и контейнери, на определени места при храните се поставят специални таблетки, плочи или пакети. Те съдържат фосфин.

При фумигация фосфинът влиза в контакт с въздуха и в зависимост от влажността и температурата в помещението, се отделя в по-голяма или по-малка концентрация. Но този метод не винаги е ефикасен, особено в трюмовете на големите търговски кораби. Там отровните вещества при фумигация не винаги достигат складираните стоки на самото дъно на трюма.

Затова при фумигация на корабни товари се използва и специална система от тръби и електрически вентилатори, които спомагат отделеното отровно вещество да достигне до всички места на трюма. Понякога използваните при фумигация фосфорводородни съединения се поставят в специални ръкави, за да бъде  изолирана третираната стока.