Categories
Без категория

Хранителните елементи в съвременните торове и функциите им за развитието на земеделските култури

Разбирането на химическият състав на почвата и ефекта на хранителните вещества върху растенията е изключително важно. Така растениевъдите много лесно могат да установят какво липсва на отглежданите от тях култури и при нужда да добавят торове и стимулиращи препарати за да спомогнат правилното им развитие. Повечето култури се нуждаят от 18 елемента за да растат нормално и да завършат своя жизнен цикъл. Тези елементи се наричат основни хранителни вещества. Повечето от тях се съдържат в почвата, водата и въздуха, но при интензивно използване на земеделските земи, количествата им намаляват до нива които не са достатъчни за растежа на засадените култури. Добавените торове съдържат всички необходими вещества в достатъчни количества за да осигурят бурното развитие на растенията.

С развитието на технологиите промяната на химичния състав на почвата се превърна в лесна и евтина задача, а в същото време възвръщаемостта е много голяма. Преди трябваше да се внимава с торовете, защото съществуваше много тънка граница между „достатъчно“ и „твърде много“. С днешните модерни торове този проблем е решен, тъй като те са създадени по начин, който кара растенията да приемат оптималното за тях количество вещества и се получава едно балансирано хранене. Така недостигът и предозирането с който и да е основен хранителен елемент е избегнато, а растенията просто дават най-доброто от себе си за да се увеличат плодовете (добива) с над два пъти. Ето кои са тези 18 елемента, за които говорихме по – горе и функциите им в растението:

Азот – подпомага бързият растеж, образуването на хлорофил и синтеза на протеини.

Фосфор – стимулира развитието на корените, ускорява цъфтежа и образуването на пъпки, както и помага за ранното зреене.

Калий – увеличава способността на растенията да се борят с вредителите, прави листата и стеблата по-здрави и подобрява качеството на семената и зърната.

Калций – подпомага развитието на корените и стеблото, защитава разсада и прави плодовете по-твърди и лесни за съхранение.

Магнезий – увеличава производството на хлорофил и подобрява метаболизма. Помага при балансирането на хранителните вещества.

Сулфати – аминокиселини и витамини. Придават тъмнозеленият цвят на листата. Стимулират образуването на пъпки.

Бор – помага на въглехидратите да достигнат до клетките на растенията.

Мед – причинява развитието на ензими, които подпомагат по-лесното преодоляване на атаките от биотичните и абиотичните фактори.

Желязо – формирането на хлорофил.

Манган – намалява окислителните реакции и ускорява кълняемостта и съзряването.

Цинк – отговаря за производството на ензими и хормона ауксин, който е с основна роля в повечето растежни процеси в растенията.

Молибден – помага при фиксирането на азота и асимилирането на нитратите

Кобалт – има съществена роля при фиксирането на азота

Никел – отговаря за запълването на зърната и свежестта на семената

Хлор – подпомага преносът на вода в растенията

Кислород, водород и въглерод са част от повечето съставни елементи на растенията.