Categories
Без категория

Частна детска ясла София

Кои са най-добрите опции за грижа за детето ми? – Това е върпос който си задват хиляди родители в България, а особено тези в София, защото лудницата, която носи големият град, натоварентото ежедневие, непрекъсната работа, дълго патуване в задърствания, всичко това създава допълнителни грижи на всеки родител.

  1. Едната опция е ако се имат баби и дядовци на разположение т.е. ако семейството има поне 1 баба или 1 дядо, което много често не е случай с родителите в София, защото тяхните родители обичкновено се намират в провинция и рядко кой от тях издържа натоварването в столицата.
  2. Втората опция са обществените детски ясли и градини, които също така са голямо главоболие за родителите от аспект на проблемите, които особено последните 10-тина година се разраснаха страшно много, както на пример:

–          Недостатъчен брой на места в детските ясли и градини спрямо броят на децата

–          Изискване на корупция т.е. така наречени „дарения“ за детето Ви да бъде прието в детската ясла или градини

–          Неостатъчен брой на служители спрямо броят на децата, не рядко по 1 възпитател на 30 деца

–          Застаряване на персонала, поради немотивираност на млади служители да навлезнат в системата поради лошото заплащане и лошите материални услови, а и голямата отдоворност която я носят от друга страна за децата.

–          Лоша хигиена и материални условия (както и липса на играчки)

–          Неадекватно и нездравословно хранене

  1. 3-та опция са домашни детегледачки, което не е добро решение поради:

–          социализацията на децата

–          несъвестни детегледачки, които не обърщат внимание на децата

–          несъответно образование и практика

–          чести случаи на кражби от дома, насилие върху децата и прочие.

Поради всички тези причини можем да установим само едно и да се дойде до едно решение, а това е че частна детска ясла София е далече от изброените тук проблеми. В частна детска ясла София ще бъдете спокойни за Вашето дете, а Вашето дете ще ходи с удоволствие само в частна детска ясла София.

Избегнете всички тези проблеми с които се сблъсквате и запишете Вашето дете в частна детска ясла Аладин.