Categories
Без категория

7 закона за добрия преподавател

С умни и любознателни ученици се работи лесно, но истинско постижение е за учителя да успее да предаде материала си на всички останали ученици, да успее да ги запали и те да учат уроците си с любов, усърдие и интерес. Това е мечтата на всеки учител!

Не отдавна у нас е разработен метод на преподаване, който може да сбъдне точно тази мечта на преподавателите. Разработен е методът suggestopedia и то българския учен д-р Лозанов. За жалост този метод бе забравен от нас, но успешно практикуван в Европа. От скоро, обаче доста езикови школи започнаха да преподават точно по този метод. И ето седемте правила на сугестопедията:

–         Първи закон Любов. Това е най-важния закон, който действа като ключ към психиката на ученика. Именно тя кара учениците да бъдат спокойнни и да имат доверие на учителя, за това трябва да бъде искрена.

–         Свобода е вторият закон. Тук учителят подхождайки с любов трябва да има и свободата да преценява най-добрия метод за преподаване на материала индивидуално за всеки ученик.

–         Вяра в чудеса – това е един от най-важните закони в suggestopedia, защото именно вярата вдъхновява и мотивира учителя. А мотивацията и вдъхновението са горивото на мотора. Учителят е просто един празен мотор.

–         Голям учебен обем. Или иначе казано тук важи правилото колкото повече, толкова повече. Колкото повече учебен материал, толкова повече мозъкът се мотивира, организира и запаметява по-бързо и повече.

–         Цялото! Този закон може да опише най-добре с езиково обучение. Когато се преподава чужд език не трябва да се преподават отделни негови части, а да остане цялостен. Тоест граматиката е част от речта също толкова колкото и лексиката.

–         Златното сечение или пропорция: това означава, че трябва да се намери перфектната хармония и баланс в самия начин на преподаване, чрез умерена емоционалност, мотивация, интонация или иначе казано да се създаде един ритъм на преподаване.

–         Изкуство – всякакъв вид изкуство бива въвлечено в учебния процес: от музика до изобразително изкуство. Изкуството е враг на стреса, а в сугестопедията стресът е забранен.