Categories
Без категория

SMS услуги и SMS портал

SMS  съобщенията са широко разпространен, лесен и ефективен начин за  комуникация. От 2001 г. Picasse Internet & Mobile B.V. активно работи за развитието на SMS услугите и е една от първите фирми в Холандия в тази област. През това време Picasse Internet & Mobile B.V., като SMS доставчик на много  различни организации в секторът на услугите, публичният и промишленият сектор е доставил милиони SMS съобщения за тях.
Сред клиентите на компанията в Холандия са:

ABN AMRO, DHL, ING, Philips, Heineken, Glaxo Smith Kline, Община Амстердам, Техническият университет в Делфт, Университет Wageningen, ANP (най-голямата холандска информационна агенция), и други.

В България Picasse Internet & Mobile B.V. е представена от Пикасе България ЕООД.

За Пикасе България ЕООД  мобилните комуникации, освен средство за общуване и развлечение, представляват и ефективно , мощно и лесно средство за комуникация в бизнес средата. Нашата цел е да развием този потенциал и да предоставим на нашите бъдещи клиенти в България ефективни, лесни и интуитивни решения, които те бързо да внедрят във вече съществуващата си организация.

Пикасе управлява и развива собствен SMS портал, който позволява изпращането на SMS съобщения за секунди до множество потребители или група от потребители на мобилните оператори в България. Услугата има широк списък функционалности като архив на SMS съобщенията, изчакващи SMS съобщения (възможност SMS съобщение да бъде изпратено автоматично на определен ден и час), търсене на SMS съобщение, статус на SMS съобщение, създаване и управление на групи от получатели и други.

Какви са предимствата на нашите SMS услуги:

– SMS съобщенията са евтин метод за комуникация. 160 символа изискват за пренасянето си толкова разходи, колкото и 1 секунда разговор по GSM

– SMS съобщенията пристигат веднага, без да е необходима намесата на оператор. Те биха могли да се съхранят и преглеждат отново по-късно винаги, когато има нужда от дадената информация.

От SMS услугите могат да се възползват всички – малки, средни и големи фирми; обществени и политически организации; финансови организации и институции; индивидуални потребители и други.

Приложението на нашите услуги е практически неограничено:

– SMS писма до клиенти и сътрудници;

– Ефективна вътрешнофирмена комуникация със служители; комуникация с различните клиенти и доставчици;

– Логистика, дистрибуция и куриерски услуги (известяване за получена пратка; уведомяване на изпращача за извършена доставка; изпращане на точен час на пристигане на куриер или пратка)

– Комуникации и IT ( кабелна и сателитна телевизия, интернет доставчици и др.) – уведомяване за наближаващи плащания и фактури, промоционални пакети, нови канали и услуги;

– Финансови организации и институции ( банки, министерства, кредитни и лизингови компании, счетоводни и одиторски фирми) – изпращане на SMS за промоционални кредити или дебити, напомняне за внасяне на вноска по лизинг или кредит, при изтичане на дебитна/кредитна карта, при достигане на лимит по карта;

– Здравни заведения и услуги ( лекарски кабинети, зъболекарски кабинети, частни и държавни болници) – напомняне за запазен час, известяване за промяна на час и др;

– Фирми за сервизни дейности ( Автосервиз, сервиз за черна и бяла техника и др.)- при известяване при ремонтиран продукт, гаранционни и периодични ремонти, смяна на сезонни компоненти;

– Училища и университети – SMS известяване за резултати от изпити, промени в учебният график и програма;