Categories
Без категория

Алуминиеви радитори

Алуминиевите радиатори модел KLIMATERM NEW, KLIMIA NEW, TERM 2/3 имат повишено топлоотдаване и икономичност, постигнати на база високата кондуктивност на материала, от който са произведени, както и на добрите конструктивни качества на изделието. Алуминиевите радиатори осигуряват комфорт, базиран на: • постепенно изменение на температурния градиент; • Възможност за удобно поставяне на телата, съобразно типа на помещението (разполагане на алуминиевите радиатори под прозорци и по външни стени, с цел максимално намаляване отрицателния ефект на студа от прозорците и външните стени). Елегантният дизайн и богатата гама на моделите алуминиеви радиатори позволява лесно вписване във всеки модерен интериор. Дълговечността на алуминиетите радиатори е гарантирана от високите качества на вложения материал, сертифициран в съответствие с европейския стандарт UNI8065. Алуминиевите радиатори се състоят от излети секции, произведени от съвременна алуминиева сплав по технология за леене под налягане. Събрани са по десет броя в пакет със стоманени нипели, имащи специално покритие на вътрешните повърхности. Заключителният етап на обработка на алуминиевият радиатор представлява нанасяне на двойно лаково покритие, на база епоксидно-праховия способ „анафореза”, който съществено подсилва трайността на покритието, с последваща полимеризация при температура от 200 оС.

Всеки алуминев радиатор е издържал компютърен контрол на качество в завода-производител и е пригоден за употреба.