Categories
Без категория

Балетното и танцово обучение в Австрия – танци, балет, джаз балет

Професионално образование по балет и танци австрийските танцьори придобиват основно в Консерваторията на Виена. Тази институция съществува официално от 1981 г. като самостоятелно учебно звено за танци. Основната цел на консерваторията по танци е да обучи фундаментални бъдещите професионални балетни артисти във всички направления на танцовото изкуство, като наред с това, възпитаниците завършват и средното си образование и полагат зрелостни изпити (матура) по общообразователните предмети, но разбира се държат изпити по балет, танци а в днешно време и модерен балет и джаз балет.

Приемането във Виенската консерватория по танци става на деветгодишна възраст. Кандидатите се подлагат на сериозни приемни изпити, които са най-вече за техните физически предпоставки за обучение по балет и танци (еластичност и моторика на двигателния апарат), както и по отношение на музикалността и ритмичността им. Специално за отбелязване е, че при постъпването в консерваторията не е задължително децата предварително да са се занимавали с балет или какъвто и да било друг вид танци или модерен балет.

Обучението в академията по танци, модерни танци, джаз балет и модерен балет продължава осем години, като те са разделени на четири нива: долна, или начална степен -1 -ви и 2-ри клас; средна степен – 3-ти и 4-ти; горна степен – 5-ти и 6-ти; и последната, т. нар. „образователна”, или най-висша степен, която обхваща последните два класа – 7-ми и 8-ми. Учентците от първи до четвърти клас сутрин посещават различните общообразователни училища, а заниманията в консерваторията са следобед. При учениците от пети до осми клас заниманията по балет са в обратния дневен график.

Тежестта при обучението пада върху заниманията с класически балет.  Те се водят по метода на Агрипина Ваганова. Ежедневно и през осемте години на обучение учениците имат по 90 минути класически тренинг. Дуетен танц се изучава в шести и седми клас по 45 минути всеки ден; характерни танци – от четвърти до седми клас по 45 минути ежедневно; исторически танци – втори и трети клас по 45 минути модерни танци, джаз балет и модерен балет – от четвърти до седми клас; репертоар – от шести до осми; и основно джаз балет – танц – в пети и шести клас. Освен това възпитаниците на консерваторията изучават: ритмическа гимнастика, акробатика (в продължение на четири години само за момчетата), балетознание, обучение на слуха, както и семинари по степ и грим през последктте четири години. След всяка учебна година всеки предмет се полагат изпити, а след последната осма година – и публичен дипломен изпит. След завършване на образованието си абсолвентите имат правото в продължение още една година да се занимават в консерваторията с танци, балет, модерни танци, джаз балет… до евентуалното намиране на работа.