Categories
Без категория

Електронна фактура vs хартиена

Както хартиената, така и всяка електронна фактура, съдържа същата информация, необходима за ефикасна работа с нея. Тя е лесен и бърз начин за проверяване и съхранение на средства и данни. Съобразена е със изискванията на закона, притежава електронен подпис, благодарение на който цялостта и автентичния й произход са напълно защитени.

Фактурите на електронния носител са с доста по-висока сигурност, стане ли въпрос за пращане и получаване на документи от счетоводната сфера. Ползват се най-модерните приложения и техники, като потребителска идентификация, криптиране и цифрово подписване. Всъщност, всяка електронна фактура е напълно легална както пред българското, така и пред европейското законодателство. Пренасянето й се осъществява посредством криптирани канали в интернет, като достъпът до съдържанието й е ограничен – само за определения оторизиран кръг клиенти.

За тези, които имат известни съмнения, една електронна фактура не се различава по нищо от тази на хартиен носител. Всеки издател притежава своя лична трансформация, която отпечатва и показва документите. Тя би могла да се състои от определеното лого на фирмата, реквизити и цветове, подредени по специфичен, по желание на издателя, ред.

Ако желаете да издавате фактури, не е задължително да притежавате универсален електронен подпис!

Не е нужно и получателят да има електронен подпис, защото те могат да извършват характерните функции, след получаване на фактурата – преглеждане, отпечатване, съхраняване, без него.

Съществува система, чрез която може да получавате бързо и лесно електронните и фактури. Спестявайки средства на купувачи и доставчици, тя защитава данните ви, защото ако ги изпратите само по имейл, има голяма вероятност от загубване, промяна, унищожаване. Не е необходимо да променяте счетоводната си система, защото вашата без проблем ще се съчетае с тази на програмата. Тя е достъпна за всяко юридическо и физическо лице, което предпочита да върши работата си бързо, лесно, евтино, да спазва срокове и да удовлетворява себе си и своите клиенти. Това е системата за електронни фактури Fakturi.com.