Categories
Без категория

Изчисляване на PageRating

За да се говори за  PageRating трябва да се изясни какво представлява Jabse. Това е интернет класация,в която попадат всички сайтове след своето създаване. За да се провери мястото, което заема даден сайт в подреждането е необходимо да се въведе неговия URL адрес в http://www.jabse.com/top1000000/. Не се изискват никакви специални заявки или кодове. На същия адрес може да бъде проведено сравнение между собствения сайт и сайта на конкуретната фирма. Отново се изисква въвеждане на  URL адрес както на собствения, така и на чуждия сайт. Данните, които се получават показват информация на база сравнението.  За да се преразпределят местата между сайтовете в класацията се взема под внимание така наречения  PageRating2. Ако трябва да внесем яснота относно това название ще споделим, че това е оценка, която се прави от интернет класацията Jabse Top 1 000 000. Оценката е за всеки един сайт и най – основно показва неговата значимост и авторитетност. При определянето на  PageRating2 се отчитат броя на входящите връзки и трафика на сайта. При отчитането на връзките се взема предвид и тяхното качество. Трафикът на сайта се определя с помощта на ранка на Алекса. Използваната скала се определя като логаритмична и може да варира между едно и сто. Прието е да се смята, че сайтове със значима авторитетност и популярност притежават PR от 100. За да се изчисли още по – точно  PR2 се обръща внимание на факти като броя и качеството на входящите линкове, ранка на Алекса, възрастта на домейна, възрастта на URL адреса и други. Възможно е да се достигне до информация за всеки конкретен сайт в класацията. Необходимо е единствено да се избере адреса на сайта. Достига се до данни за датата на регистриране на домейна, предположения за операционната система, локация на сървъра и други. Ако сайтът е разположен на споделен хостинг, при избиране на необходимата функция се достига до списък с всички сайтове, които са разположени на един и същ ip адрес. Вече е ясно, че всички новосъздадени сайтове се вписват на автоматичен принцип в интернет класацията. Преглед на най – новите сайтове може да бъде извършен на адрес  http://www.jabse.com/top1000000/index.php?newsites=1