Categories
Без категория

Кредити, потребители, банки

През последното десетилетие родната икономика зависи във все по-голям аспект от кредитирането. Подобно на развитите държави отпускането на кредити придобива все по-голямо значение, както за личните, така и за корпоративните ни финанси.

Интересна тенденция при отпускането на кредити, е че потребителите загубиха в голяма степен своето доверие към основните кредитиращи органи в държавата – банките. С оглед на икономическата ситуация огромна част от банките редуцираха възможностите за отпускане на пари на заем или съзнателно усложниха процедурата. Това напълно резонно ги измести като важен социален инструмент, допринасящ за стабилността на обществото.

И докато банките биеха отбой, други кредитни институции получиха картбланш за доверието на потребителите. Така наречените небанкови кредитни организации започнаха да се радват на небивал интерес спрямо предлаганите от тях финансови продукти. С течение на времето те почти изцяло иззеха въпросната социална функция, която преди това беше сякаш приоритет на банките.

Така, създадените с идеална цел бързи кредити през 1976 година в Мианмар придобиват все по-голямо значение и у нас, макар и след 35 години. Не напразно и човекът, създал този начин за кредитиране е носител на Нобелова награда заради огромното социално значение, което тези заеми имат.

Днес, в България има десетки небанкови кредитни организации, търсещи своето място под Слънцето на потребителското търсене. Всяка от тях се стреми да спечели доверието на своите клиенти, предлагайки все по-добри и по-добри условия в тяхна услуга. От своя страна хората не пропускат възможност да се възползват от тази остра конкуренция и да изберат изключително удобни за тях условия за отпускане на бърз кредит.

Редица компании прозряха реалността, че все по-голяма част от българските потребители имат ежедневен достъп до световната интернет мрежа. Това обуслови и развитието на уеб сайтове, където лесно и бързо можете да попълните своето заявление за бърз кредит онлайн. Ускорената процедура по одобрение и различните варианти за превеждане на средствата по заема в допълнителна степен допринасят за повишеното доверие и явните предпочитания на клиентите.