Categories
Без категория

Митнически посредници в международната търговия

Глобалната търговия предлага множество перспективи за развитие на производители и търговци на стоки . Всеки би могъл да е участник в движението на артикули в международната търговия, но за да правим печалба, трябва да долавяме и оценяваме икономическите приети норми и правила, да отговорим на високите надежди за качество и лоялност посредством независими договори, спецификации и сертификати, както и да бъдем отличени във значително конкурентната среда на интернационалната търговия. Внос и износ процесите отделят специално внимание към съществуването на вътрешни ресурси и международните правила . Едно от най-често вижданите затруднения пред вносителите и износителите са митническите механизми и норми .

Митнически агенти и индивидуални посредници способствуват за споменатите по-горе процедури . Митническите агенции изпълняват функцията на своеобразни посредници в интернационалната търговия. Те предоставят на търговците набор от ключови услуги по административното обезпечаване на митническия процес, които имат за цел да ускорят и подпомогнат търговския процес . Според характеристиките на внасяната /изнасяната /транзитната стока, митническите агенти предлагат много услуги включващи:

• транслацията и легализирането на необходими за транзакцията документи

• подготовката , на различни типове митнически, търговски и транспортни документи

• облекчаването на комуникацията между вносител / износител и държавните органи

• направата на декларации, сертификати и удостоверения

• пресмятането на обема на съответните такси, мита, акцизи

• правни консултации във връзка с релевантните за казуса митнически нормативи и действащите закони , консултации относно разнообразните външнотърговски процеси и режими и др.