Categories
Без категория

Отрасловите фактори, влияещи на имотния пазар

Отрасловите фактори, влияещи на имотния пазар са следните:

Туризъм. В условията на финасово-икономически трудности, европейския турист „ограничава” средствата за годишен отдих до територията на континента. Въпреки негативите натрупани в нашите курортни центрове през последните години като презастрояване, липса на инфраструктура, качество на обслужване, интересът към страната като туристическа дестинация в Европа е възможно да намалее процентно, но в дългосрочен план, с повишаване качеството на услугите, тежестта на този фактор ще нарастне. Това е фактор за стабилност на пазара на недвижими имоти – чрез рентирането на т.н. ваканционни имоти.

Строителство. Потенциални възможности за инвеститори и строители за проява на гъвкавост при ценообразуване на елементите на инвестиционния процес в условия на изострена конкурентна среда и повишаващи се изисквания към качеството на готовия продукт. Целта е успешна реализация на обектите в условия на преход, критерий за стабилност на пазара на недвижими имоти в нови пазарни условия в средносрочен план.

Национални и регионални инфраструктурни проекти. Реализацията на такива проекти води до подобряване и нарастване стойността на недвижимите имоти около трасето на такива проекти или стимулира поява на нови такива. Това е фактор за стабилност на пазара на имоти във връзка с подобряване на инфраструктурата с регионален и национален обхват.

Пазарът на недвижими имоти в съседни европейски страни. Натрупаното нарастване на цените на имотите през предходиня период не достигна нива подобна на тези в съседни страни от региона (съпоставка цени на недвижими имоти към реални /номинални/ доходи на домакинствата), което е критерий за стабилност на пазара в дългосрочен план и при новите условия на пазара.