Categories
Без категория

пречиствателни станции, резервоари

Какви са предимствата на пречиствателните станции?

Основната функция на пречиствателните станции е да отстраняват замърсяванията от битови и фекални води. Те се използват в райони, където не е изградена централна канализация и са абсолютна  алтернатива на остарелите септични ями.

Пречиствателните станции имат изключително много предимства спрямо ямите. При тях липсва какъвто и да е неприятен мирис, не е необходимо да пестите при взимане на душ, пране или почистване и системата може да се пригоди към нуждите на цялото семейство. Също така те третират всякакви битови отпадъци и осигуряват условно чиста вода, която е годна за напояване на градини, дървета, ливади, без да съществува опасност от замърсяване с химикали или риск от биологични зарази. Освен всичко станциите отделят пренебрежимо малко количество метан / не отделят/спрямо септичните ями, компактни са, транспортът и монтажът им са лесни, при поставянето им не се налага да унищожите градината си.

Друго голямо предимство на пречиствателните станции е, че в крайна сметка излизат по-изгодно от ямите. Иновативните системи гарантират висока степен на пречистване на водата при добра себестойност и нищожни експлоатационни разходи. При тях се спестяват пари от канализационна мрежа, защото се изграждат близо до източника на замърсявания. Вложените в пречиствателна станция средства се изплащат само за около 2-3 години, а разходите за бетонова яма са ежемесечни, заради неприятния ангажимент да се използва септичен камион.

Пречиствателните станции имат широка приложение. Те могат да се използват за малки и големи къщи, хотели, хижи, къмпинги, вилни зони, заведения за хранене, села, курорти, малки населени места, ферми, кланници, месопрероботващи предприятия и цехове, в консервната промишленост. Забравете за неудобните септични ями, от които доста домакинства вече се отказват. Те носят зарази, отделят неприятни миризми, унищожават градината ви, а почистването им никак не е приятна задача. Не се колебайте да инвестирате пари в пречиствателна станция, защото предимствата й са много и със сигурност няма да съжалявате.