Categories
Без категория

Реализация на българските медицински сестри в чужбина

Кадрите с медицинско образование са сред най-търсените в Европейския съюз. Освен частните клиники и болниците медицински сестри набират и старческите домове, а също така и много семейства, които се нуждаят от специализирана медико-социална грижа за свой роднина.

Ако сте с придобита квалификационна степен за медицинска сестра и владеете чужд език възможностите Ви за реализация в чужбина са огромни. В Германия например труда на медицинските сестри е високо ценен и платен. Необходими са Ви само съответните документи включващи най-често автобиография, нотариално заверени и легализирани копия на придобитите дипломи за професионална образование, копие на личната карта, трудовата книжка и сертификата за владеенето на съотвения чужд език.

Добре е също така да се обърнете за съдействие към конкретна посредническа агенция или към Агенцията по заетостта към Министерството на труда и социалната политика, които ще Ви помогнат и съдействат за осъществяването на контакта със съответния чужд работодател.

Атрактивни предложения за работа в Германия на медицински кадри могат да бъдат открити и в интернет. Изисква се единствено доброто владеене на немски език и диплома за съответната професионална квалификация.