Categories
Без категория

Руско-американски проект “Среща на границата”

За друга част на Националната дигитална библиотека може да се приеме известния руско-американски проект “Среща на границата”. Този проект се явява двуезична (английско-руска) цифрова библиотека. Нейните материали разказват за заселването на американския Запад, за произлизащото паралелно заселване на Сибир и руския Далечен Изток, за срещата на руснаци и американци в Аляска и на северозападното крайбрежие на Америка. Проектът е предназначен за ползване в американските и руски училища и библиотеки, а също и за широката общественост в двете страни. Изследователите, особено тези, които имат ограничен достъп до изследователските библиотеки, също могат да извлекат полза от множество първоизточници, включени в него. Много от първоизточниците никога по-рано не са били публикувани и се явяват изключително редки.

Развитието на Интернет и широкото използване на World Wide Web през 90-те години предоставят нова технология за установяване на контакти и обмен на информация между хората и институциите по цял свят. Програмата за Национална цифрова библиотека (библиотека на Конгреса на САЩ), стартирала през 1995 год., е една от първите по-големи опити за използване на Интернет за разпространяване на просветителски и културни материали – ръкописи, карти, кинофилми, фотографии, звукозаписи и печатни издания в цифрова форма. В проекта „Среща на границата” се използва тази технология, за първи път въведена в програмата за Национална цифрова библиотека за представяне на паралелни и взаимосвързани документи за американския запад и руския изток с помощта на текстови и цифрови варианти на първоизточниците. През ноември-декември 1999 г. Конгресната библиотека сключва договор с Руската Държавна библиотека (Москва) и руската Национална библиотека (Санкт Петербург) относно тяхното участие в проекта.

Сайтът на „Среща на границата” е открит през декември 1999 г. На него са публикувани цифрови колекции, включващи повече от 2500 различни екземпляра, включващи около 70 хил. изображения от колекциите с редки книги, ръкописи, фотографии и др.

Международната електронна библиотека за деца (The International Children’s Digital Library) се появява със своя сайт, на който са достъпни 10 хил. книги за деца на възраст от 3 до 13 години, принадлежащи на различни култури. Целта на сайта е да усъвършенстват навиците на четене и възприятие на информация за други култури. Неговия уеб сайт е изработен от организация при Университета в щата Мериленд и Университета в Сан-Франциско. В разработката на дизайна непосредствено участие са взимали деца, които съветвали дизайнерите относно по-привлекателните икони и по-харесваните цветове. Навигацията е направена по такъв начин, че даже и най-малките деца да могат да използват сайта, ориентирайки се по иконите.

Литературата, както утвърждават създателите на проекта, е средство за приобщаване на младите сърца и умове към обкръжаващия ги свят, към нови и непознати идеи. Включените истории способстват за интелектуалното израстване на децата и подсилват желанието им да изследват околния свят. Международната детска дигитална библиотека има за цел да се осигури свободен достъп на децата към информационни ресурси, които са крайно важни за възпитание на личността: литература, знание, информация.