Categories
Без категория

Стартирайте успешно нов проект с геодезическо заснемане

Геодезическото заснемане представлява подробен чертеж на повърхността на парцела, който съдържа данни за релеф, размери, наклони и растителност.

При стартиране на нов проект е задължително да бъдат предоставени детайлите от геодезическото заснемане. Те са необходими за да си вземете разрешение за строеж.

Заснемането се прави от началото на даден проект до неговото завършек. През времето на този процес се издават официално документи за строителството на проекта.

В началото на нов проект е важно да се оцени базата , на която ще се построява сградата, тъй като това осигурява безопасен старт на проекта. Затова геодезическото заснемане е важно да се направи преди да започне самия проект.

Обикновено специалисти съветват геодезическо заснемане да се прави преди старта на проекта. Но тази услуга може да се използва и когато има изменения по границите на имота или при грешки в кадастралната карта.

Всеки специалист знае, че планирането е първата и може би най – важна крачка при нов строителен проект. Данните, получени от геодезическото заснемане дават ясна картина за повърхността на парцела, което спомага за доброто планиране на проекта.

След приключването на геодезическо заснемане, данните се доставят на клиента във цифров формат. С тези данни клиентът може да планира целия строителен процес на проекта.

За да бъде стартиран и изпълнен един проект, трябва да бъдат спазени изискванията за строеж, според закона. Специалистите определят дали законите са спазени въз основа на данните , получени от геодезическото заснемане.

След извършване на услугата геодезическо заснемане клиента получава снимка, която е необходима за издаване на удостоверение за търпимост. Това удостоверение е необходимо за всяко действие със построения обект, включително замяна, продажба, ипотекиране.

Тази услуга е необходима и със цел проследяване и контрол на строителните работи по проекта, в това число се включват и достигнати нива на строежа. Снимането се извършва според различните етапи на строителството.

Специалистите знаят, че всеки проект е нужно да съответства на законите. Наредба 3 е констативен акт, който установява дали строежа съответства с издадените строителни книжа. За целите на строителните работи на сградата при изготвяне на Приложение към акт N 3 е необходимо геодезическо заснемане на фундамент.

Също така, геодезическо заснемане на дървесни видове и оценка на ситуацията е необходимо при проектиране на строителство на сгради и съоръжения. Съгласно Наредба за опасване на зелената система на територията на общината, застрояване по зелени площи е разрешено само по чл.12 от ЗУЗСО.

Реализацията на всеки архитектурен или строителен проект започва с прецизна геодезическа снимка. Геодезическото заснемане предоставя информация за всички теренни и ситуационни подробности в и около даден имот.

Геодезическо заснемане е необходимо и за изчертаване на границите на проекта. Върху геодезическата снимки се нанасят границите от действащите кадастрална карта, и съществуващите огради, сгради или съоръжения в близост до обекта.

Геодезическото заснемане до голяма степен определя успешното стартиране и завършване на нов проект – www.precizinjenering.com. Именно затова е много важно то да бъде извършено професионално, от фирма доказала се на пазара.