Categories
Без категория

Устни преводи

С напредъка на комуникациите, светът стана малък – вече не е нужно да се пътува в чужбина, за бизнес срещи, които могат да се осъществят онлайн. Международните конференции, в които участват хора от различни държави отдавна имат системи за превод на живо. В последните години всеки завършил университет знае поне един чужд език, а английският е буквално задължителен. Все пак, за осъществяване на важни преговори, мениджърите  разчитат на професионални преводачи, за да са сигурни, че няма да разберат погрешно бизнес партньорите си. Едно от най-важните качества на преводача, който ще извършва устни преводи е мисълта му да тече бързо и да се справя с потока от информация без забавяне. В някои случаи този тип преводи се осъществяват от двама преводачи, които стоят в специално оборудвана кабина. Освен знания, тези хора трябва да имат и хубав глас, с ясна дикция, за да ги разбират всички. В случай, че се провежда устен превод по време на конференция, лекторите се съобразяват с темпото на преводача, за да може той своевременно да се справи с превода, особено ако съдържа специфични термини.

Една сфера, в която често се налага помощта на преводачи са международните семинари на различни браншови организации. Тъй като лекторите често са от няколко държави и не винаги всички знаят един език, на който да се разберат, от преводаческите агенции осигуряват специалисти, които да осъществяват многоезични преводи в движение. За да мине всичко гладко и преводачите да нямат проблем със специфичните термини, фирмите се подготвят предварително, като търсят подходящи преводачи с опит преди събитието.

Когато се търсят преводачи за преводи на живо в ефир, то въпроса е малко по-сложен. В случая са необходими лица с хубав глас и визия, която изглежда добре при снимане с камерите в студиото. Превеждащият в ефир трябва да е ненатрапчив и да не изпъква нито с визия, нито с особен глас.