Categories
Без категория

Училищата и „Активни и здрави”

Училището е основната среда, в която децата растат и се развиват. Те се изграждат като личности и добиват своите навици именно в тази възраст. Затова и училището е толкова важна институция. Има най-различни училища – и добри, и лоши. Но от какво всъщност зависи до колко едно училище е добро? Може би най-вече от това какъв човек ще изгради то от вашето дете.

Училището има две основни цели – да образова децата и да ги научи да живеят здравословно. Постигането на първата зависи както от квалификацията на учителите, така и от желанието на самите деца да учат, и не на последно място от авторитета, с които се ползват техните родители. Втората цел обаче рядко се осъзнава от самите училища като основна. Затова и не се набляга достатъчно на нея. А къде, ако не в училище, могат да се научат децата да живеят здравословно и да спортуват активно?

За постигането на тази цел естествено трябва да бъдат осигурени и необходимите условия. Много от училищата не разполагат нито с добра спортна база, нито с достатъчно средства за изграждането на такава. Държавата също не може да финансира изграждането или обновяването на физкултурните салони във всички училища в страната, защото те са прекалено много. Така погледната, ситуацията изглежда като задънена улица.

Проблемът има решение. И то не е да се чака училищата сами да се справят със ситуацията или пък държавата ни изведнъж светкавично да забогатее. Напротив, всеки трябва да се включи в събирането на средства за тази кауза, защото тя засяга и собственото му дете.

Това е и ролята на инициативата „Активни и здрави” на Данон Сердика и Фондация „Димитър Бербатов”. Целта на проекта е да се създадат трайни навици за здравословен начин на живот сред децата в училищна възраст чрез активен спорт и здравословно хранене. Първата фаза на програмата събра и инвестира четвърт милион за обновяването и изграждането на спортни съоръжения в училищата. В резултат на това учениците на няколко училища в България вече активно могат да спортуват в обектите, финансирани по инициативата „Активни и здрави”. В ОУ „Васил Петлешков“ в гр. Пловдив започнаха учебната година с откриване на обновен и оборудван физкултурен салон. ПМГ „Проф. Емануил Иванов“ в гр. Кюстендил е с обновен и оборудван басейн. В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ в гр. Смолян учебната година стартира с откриване на многофункционална спортна площадка.

На 8 февруари тази година беше обявен и стартът на втората фаза от програмата. С нейното начало и пускането на пазара на специално разработена гама от седем млечни продукта, „Данон Сердика“ се включва още по-активно в решаването на осъзнатия проблем, касаещ здравето на децата на България. Новата гама продукти на „Данон“, комбинация от натурално мляко с парченца сочни плодове и плодово пюре, е разработена с експертното съдействие на специалистите от Катедра „Технология на млякото и млечните продукти“ на Университета по хранителни технологии, град Пловдив, и съобразно препоръките за здравословно хранене на Националния център по опазване на общественото здраве. Със създаването на тези нови продукти „Данон“ се превърна и в първата компания в България, която произвежда цяла гама млечни продукти в съответствие с Наредба № 37 за здравословно хранене на учениците.

Повече такива инициативи са необходими, за да се реши проблема, но и също така всички ние да се включим в тях. Обикновено човек не се интересува от неща, които касаят другите, а не него. Но тук става дума не за някой друг, а именно за нашите деца!

Активни и здрави