Categories
Без категория

Електронна фактура vs хартиена

Както хартиената, така и всяка електронна фактура, съдържа същата информация, необходима за ефикасна работа с нея. Тя е лесен и бърз начин за проверяване и съхранение на средства и данни. Съобразена е със изискванията на закона, притежава електронен подпис, благодарение на който цялостта и автентичния й произход са напълно защитени. Фактурите на електронния носител са […]