Categories
Без категория

Успешен местен сайт без създаване на тонове съдържание

Създаването на съдържание е големият бич за огромна част от малките фирми, които искат да успеят да разширят бизнеса си чрез локалното търсене. Маркетингът на съдържание не е единственият начин за даден бизнес да затвърди позициите си по отношение на местната общност. Всяка фирма може да се фокусира повече върху комуникацията с клиентите. Това би […]