Categories
Без категория

Няколко тактики за PPC кампании за Super Bowl

Въпреки, че Super Bowl е събитие, което няма особено голям отзвук у нас, ние можем да извлечем известни ползи от провеждането му. Специалистите, които се занимават с PPC кампании, трябва да използват наистина интересни подходи, за да привлекат легионите от фенове, които търсят реклами, свързани със Super Bowl. 1. YouTube е цар – някои специалисти, […]