Categories
Без категория

Електрически знаци за безопасност. Съвети от електротехници

Електрическите знаци за безопасност са въведени, за да се запазят всички електротехници в безопасност.
Работата на електрическите съоръжения може да бъде много опасно. Ако не спазвате знаците за безопасност и всичките инструкциите за безопасни работни процедури, може да настъпят сериозни наранявания или дори смърт. Неправилното използване на всякакъв вид оборудване може да доведе до наранявания, но това е още по-вероятно, когато се използва електрически инструмент или тежка техника. Ето защо всяка част на електрическото оборудване е ясно обозначено със знаци за безопасност и символи, и всички машини са маркирани с предупреждения за опасност. . Като ел. техник, вашето техническо обучение и практически опит ще ви научи на значенията на най-честите знаци, които ще срещнете, но има и такива, които може да не познавате.
Съществуват малки наръчници, които можете да носите в джоба си, в ​​случай, че попаднете на непознат символ, или забравите какво конкретно означава символа. Има буквално стотици различни символи и електрически знаци за безопасност.Запаметяването на всеки един може да изглежда невъзможно, но след като сте работили с електричество известно време, и сте заобиколени от тези символи, те ще бъдат лесно разбираеми за вас.

Знаците са за защита

Има няколко процедури, включени при работа с големи съоръжения. Трябва да се постави знак за опасност на външната страна на машината, който да предупреждава, че ако машината е включена, може да бъдете сериозно наранени или убити.

Обикновено тези знаци се поставят до ключа за захранването или в други области, които да предупреждават хората да не включват машината, но също така е добра идея да се барикадира работното място и да се запознаят всички работници с протокола за безопасност от токов удар. Не всички компании правят това задължително изискване (спазване на конкретни политики на компанията ви), но това може много да намали риска от нараняване или смърт.

В допълнение, фирмите за електро услуги трябва да имат електрически знаци за безопасност навсякъде, където е необходимо, които ясно обясняват процедурите за безопасност и в същото време информират всеки един, кой символ какво означава.

Най-честите знаци

Най-често срещаните знаци за безопасност са следните:
ОПАСНОСТ – ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ Тъй като електричеството е невидимо и няма миризма или звук и не знаем кога сме изложени на риск, докато не го докоснем и получим удар. Шокът от това може да е лек, или достатъчно голям, за да спре сърцето ни. В САЩ около 400 смъртни случая и безброй наранявания са причинени от токов удар, всяка година.

ОПАСНОСТ – НЕ ВЛИЗАЙТЕ

При работа в особено опасна зона, трябва да използвате подходящи инструменти и съоръжения за безопасност, за да ви опазят. Вие също трябва да бъдете запознати с опасностите, като например внезапно стръмни наклони, коварни условия, нездрави структури или ниски нива на кислород.

ОПАСНОСНА ОБЛАСТ- КАСКА

Знаците трябва да бъдат ясни и сложени в области, където има дори най-малък шанс от падащи предмети, за да знае всеки, че задължително трябва да носи каска.

ОПАСНОСТ – Не пушете

Въпреки, че пушенето е забранено в почти всеки ъгъл на всяка фабрика или работната площадка, на някои хора все още трябва да им се напомни, че пушенето не е разрешено. Странен е фактът, че когато хората не виждат тези знаци и изрично не им се каже, да не пушат, те приемат че пушенето е разрешено тук.

Никога не игнорирайте знаците за безопасност

Електрическите знаци за безопасност са много важна част от всяка работна среда, още повече в сферата на електро услугите. Те може да предотвратят сериозни наранявания и смърт, и винаги трябва да се спазват във всяка една ситуация.