Categories
Без категория

Какво ни дават знанията в областта на инженерната геология и хидрогеологията?

В своята същност геологията представлява наука, чийто предмет е локализиран в изучаването на планетата ни, нейният произход и строеж. А това само по себе си включва изключително много изследвания, чиято цел е получаване на колкото се може повече информация относно събитията, спомагащи формирането на скалните маси и минералите, които познаваме днес. Клоновете на тази природна наука обхващат обширни познания за състава на Земята, водата и водните ресурси и предлага решения за тяхното опазване.

Инженерната геология в наши дни

Като всяка природна наука и геологията си има разклонения. Едно от тях, което намира изключително голямо приложение в днешно време е инженерната геология. Този дял включва редица проучвания, които се правят с цял добиване на достатъчно информация, необходима за нуждите на строителството и множество промишлени и хидротехнически съоръжения. Фирма Геохидроконсулт, София е специализирана в извършването на инженерногеоложки проучвания, в помощ на строителството. А в областта на тяхната дейност са включени и сондиране, анализи и изготвяне на доклади от лабораторни изследвания на почвени материали. Благодарение на всички сондажи, изследвания, извършвани като следствие от инженерната геология, се проверяват важни показатели на строителните почви. Без извършването на тези проучвания строителството днес далеч нямаше да представлява това, което познаваме днес.

За какво ни служи хидрогеологията

Хидрогеологията в София намира добри специалисти в лицето на екипа на фирма Геохидроконсулт. Идеята на хидрогеоложките проучвания, които се извършват тук, е получаване на достатъчно информация, необходима при изграждането на всички хидротехнически съоръжения, които познаваме днес. Да не забравяме отново и нуждите на строителството и промишлеността, които задоволяват данните от тези хидрогеоложки проучвания. Изграждането на всички познати ни водовземни съоръжения би било немислимо. Бъдете убедени в професионализма, с който ще подходи фирма Геохидроконсулт,София. Екологията е приоритет и част от задълженията и задачите, с които се е нагърбила фирмата. Мониторингът на околната среда и следенето на човешкото въздействие върху нея също е приоритетно за професионалистите, работещи тук. Всяко замърсяване, било то на въздуха, водата, предизвикано от тежки метали или радиоактивност ще бъде регистрирано и минимизирано.

Геологията е наука, чието приложение не бива да бъде подценявано. Съвременното строителство и изграждането на хидротехнически съоръжения не би било възможно ако нямахме познанията, които днес получаваме от задълбочените изследвания и анализи на инженерната геология и хидрогеологията. Трябва да се научим да ценим планетата си, онова, което тя ни предлага и да се стараем да я опазим. Известно ни е, че антропогенният фактор,който влияе негативно на природата, няма как да бъде спрян, но може да бъде ограничен и сведен до минимум.